Hopp til hovedteksten
Sild i stim
Utskriftsvennlig versjon

Pelagiske fiskearter/ Pelagic fish

Utbredelseskart viser geografisk fordeling av fisk (1 år og eldre) i august-september. Fargeintensiteten viser estimert fisketetthet (tonn per nautisk mil). Kartene lages av B. Røttingen og J. Alvarez (Havforskningsinstituttet).

Kontaktperson

Jan Erik Stiansen