Hopp til hovedteksten

Utbredelseskart (Distribution maps)

Published: 03.09.2012 - Updated: 03.11.2015
Temperatur og saltholdighet 100 m august -september 2009

Miljøparametre/Environmental parameters

Horisontal fordeling av temperatur og saltholdighet i utvalgte dyp (overflaten, 100 m og ved bunn). Kartene er laget av A.Trofimov (PINRO)

Temperatur:Saltholdighet:

Published: 30.09.2014 - Updated: 03.11.2015

Zooplankton

Utbredelseskart viser geografisk fordeling av zooplankton i august-september. Fargeintensiteten viser biomasse av plankton og den varier fra 0.3 (grønn)  til 30 (rød) gram per kvadratmeter. Kartene er laget av Padmini Dalpadado (Havforskningsinstituttet).

Zooplankton

Published: 29.08.2012 - Updated: 03.11.2015
0-gruppe sild (nederst) og uer.

Fiskeyngel 0-gruppe fisk (0-group fish)

Utbredelseskart viser geografisk fordeling av 0-gruppe fisk (lodde, torsk, sild, hyse, sei, uer, polartorsk) i august-september. Fargeintensiteten viser fisketetthet og den varier fra 1 (lys blå) fisk til 1million (mørkeblå) fisk per nautisk mil. Kartene er laget av E. Eriksen (Havforskningsinstituttet) og D.Prozorkevich (PINRO)