Hopp til hovedteksten
Toktrapportansvarlige
Stående( fra venstre): Pavel Lubin, Jaime Alvarez, Alexander Trofimov, Nikolai Lukin, Pavel Murashko og Elena Eriksen. Sittende (fra venstre): Nikolai Ushakov, Dmitry Prozorkevich, Catherine Murashko, Tatyana Prokhorova og Bente Røttingen.
Utskriftsvennlig versjon

Toktrapporter (Survey reports (pdf))

Tidsserier:

Sjømil:
Havforskningsinstituttet gir i databasen SJØMIL tilgang til målinger over tid for blant annet temperatur, saltholdighet, fiskeriressurser, samt tidsserier om fiskeristatus fra Det internasjonale råd for havforskning (ICES).

 


 

 

 

Kontaktperson

Jan Erik Stiansen