Hopp til hovedteksten
Trål
Utskriftsvennlig versjon

Rapportering og publisering (Reporting and publishing)

Data som samles under økosystemtokt brukes til kvoteråd, i forbindelse med Forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet og Norsk-Russiske bilaterale miljøvernkommisjonen, diverse ICES arbeidsgrupper og mange interne prosjekter. Romlige data brukes til intern og ekstern kartproduksjon.

Datatabell:

Tabell - rapportering (PDF)

Tabellen viser rapporteringsomfag til både nasjonale og internasjonale institusjoner. Rapportering basert på data som er samlet under økosystemtokt.'

Publisering

Økosystemtoktet har samlet data som brukes aktivt internt av forskere fra Havforskningsinstituttet (se liste over utvalgte publikasjoner) og eksternt av forskere fra andre forskningsinsitusjoner. Titalls av vitenskapelige artikler publiseres av Havforskningsinstituttets forskere i ulike tidskrifter. Også flere masteroppgaver og doktoravhanndlinger forsvares årlig, som i ulik grad bruker data fra Økosystemtoktet.

Publikasjonsliste (PDF)
 

Kontaktperson

Jan Erik Stiansen