Hopp til hovedteksten
isutsikt-imr.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Økosystemtoktet i Barentshavet (Ecosystem survey of the Barents Sea)

Økosystemtoktet  i Barentshavet er Havforskningsinstituttets største enkelttokt. Toktet gjennomføres en gang i året i samarbeid med PINRO, vårt søsterinstitutt i Murmansk.

Her kan du bl.a.  finne ut mer om hvordan toktet driftes, hva som blir undersøkt, hvem som bruker resultatene, utbredelseskart fordelt på arter og år samt hvordan rapportene er presentert..

Delundersøkelser som inngår i toktet

 • Årets yngel av torsk, hyse, lodde, sild og sei
 • Lodde
 • Sild
 • Bunnfisk (torsk, hyse, steinbit m.fl.)
 • Blåkveite
 • Kolmule
 • Reke
 • Plankton
 • Bunnorganismer (koraller, krabber, muslinger, snegler, m.m.)
 • Sjøpattedyr
 • Sjøfugl
 • Forurensning
 • Temperatur
 • Saltholdighet
 • Strømforhold
   

Fakta om Barentshavet

Storleik: 1,4 millionar km2  (ca. 4 gonger så stort som Noreg)
Djup: Gjennomsnittleg djupn er 230 meter, største djup er 500 meter
Fiskeri: Botnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågekval og grønlandssel

Spesielle tilhøve:

 • Store, årlege variasjonar mot. temperaturforhold og isdekke
 • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
 • Ein av de største sjøfuglkonsentrasjonane i verda; 20 millionar individ fordelt på nær 40 arter

Forvaltinga av dei levande marine ressursane i Barentshavet skjer mellom Noreg og Russland i fellesskap.
Russisk namn: Barentsevo More
 

Barentshavet
Økosystemtokt 2014 - oversiktskart

Følg årets tokt:

Toktdagbøker:

Godt med torskeyngel (31.08.14)
Uventet gjest ombord på "Johan Hjort" (28.08.14)
Prøver ut prøvetaking (25.08.14)
Filmer rognkjeksens kamp mot trålen (22.08.14)

Les dagbøker fra toktene:

Økosystemtoktet

Kontaktperson

Jan Erik Stiansen