Hopp til hovedteksten
isutsikt-imr.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Økosystemtoktet i Barentshavet (Ecosystem survey of the Barents Sea)

Økosystemtoktet  i Barentshavet er Havforskningsinstituttets største enkelttokt. Toktet gjennomføres en gang i året i samarbeid med PINRO, vårt søsterinstitutt i Murmansk.

Her kan du bl.a.  finne ut mer om hvordan toktet driftes, hva som blir undersøkt, hvem som bruker resultatene, utbredelseskart fordelt på arter og år samt hvordan rapportene er presentert..

Delundersøkelser som inngår i toktet

 • Årets yngel av torsk, hyse, lodde, sild og sei
 • Lodde
 • Sild
 • Bunnfisk (torsk, hyse, steinbit m.fl.)
 • Blåkveite
 • Kolmule
 • Reke
 • Plankton
 • Bunnorganismer (koraller, krabber, muslinger, snegler, m.m.)
 • Sjøpattedyr
 • Sjøfugl
 • Forurensning
 • Temperatur
 • Saltholdighet
 • Strømforhold
   

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

 • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
 • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
 • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet
Økosystemtokt 2014 - oversiktskart

Følg årets tokt:

Toktdagbøker:

Godt med torskeyngel (31.08.14)
Uventet gjest ombord på "Johan Hjort" (28.08.14)
Prøver ut prøvetaking (25.08.14)
Filmer rognkjeksens kamp mot trålen (22.08.14)

Kontaktperson

Jan Erik Stiansen