Hopp til hovedteksten
Tokt
Foto: Kjartan Mæstad
Utskriftsvennlig versjon

Tokt

Vi gjennomfører kvart år ei rekkje tokt for å overvake og kartleggje

  • miljøtilstanden i havet
  • utviklingstendensane i ulike fiskebestandar

Vassprøver kan fortelje noko om mengda næringssalt og algar i sjøen. Akustiske instrument som sonar og ekkolodd vert brukte for å leite opp og kartleggje fisken. Saman med trålprøver kan resultat frå ekkolodd og sonar m.a. gje oss informasjon om fiskebestanden sin storleik og alderssamansetjing.

Resultata frå toktverksemda er svært viktig når forskarane skal gi råd om korleis vi skal forvalte våre ulike fiskebestandar.

Web-kamera om bord på "G.O. Sars"

 

 

Pågående og kommende tokt

Sentrale forskningstokt

Mange av forskingstokta våre er retta mot dei kommersielt viktigaste fiskeslaga som torsk, sei, sild, lodde, kolmule og makrell. Dei fleste overvakingstokta inngår i ein serie, der vi gjennomfører tokt til ei fast tid kvart år.


les mer

Økosystemtokt i Barentshavet

Økosystemtoktet i Barentshavet er Havforskningsinstituttets største enkelttokt. Toktet gjennomføres en gang i året i samarbeid med PINRO, vårt søsterinstitutt i Murmansk. Her kan du bl.a. finne ut mer om hvordan toktet driftes, hva som blir undersøkt, hvem som bruker resultatene, utbredelseskart fordelt på arter og år samt hvordan rapportene er presentert.

Les mer

Toktdagbøker

Noen tokt har toktdagbøker.

Se alle toktdagbøkene.

Toktrapporter

Etter hvert tokt blir det skrevet en toktrapport.