Hopp til hovedteksten
Tokt
Foto: Kjartan Mæstad
Utskriftsvennlig versjon

Tokt

Hvert år gjennomføres en rekke tokt for å overvåke og kartlegge

  • miljøtilstanden i havet
  • utviklingstendensene i ulike fiskebestander

Vannprøver kan fortelle noe om mengden av næringssalter og alger i sjøen. Akustiske instrumenter som sonar og ekkolodd brukes for å lete opp og kartlegge fisken. Sammen med trålprøver kan resultater fra ekkolodd og sonar bl.a. fortelle oss hvordan det er med fiskebestandens størrelse og alderssammensetning.

Resultatene fra toktvirksomheten et svært viktig når forskerne skal gi råd om hvordan vi skal forvalte våre ulike fiskebestander.

Web-kamera om bord på "G.O. Sars"

 

 

Pågående og kommende tokt

Sentrale forskningstokt

Mange av forskingstokta våre er retta mot dei kommersielt viktigaste fiskeslaga som torsk, sei, sild, lodde, kolmule og makrell. Dei fleste overvakingstokta inngår i ein serie, der vi gjennomfører tokt til ei fast tid kvart år.


les mer

Økosystemtokt i Barentshavet

Økosystemtoktet i Barentshavet er Havforskningsinstituttets største enkelttokt. Toktet gjennomføres en gang i året i samarbeid med PINRO, vårt søsterinstitutt i Murmansk. Her kan du bl.a. finne ut mer om hvordan toktet driftes, hva som blir undersøkt, hvem som bruker resultatene, utbredelseskart fordelt på arter og år samt hvordan rapportene er presentert.

Les mer

Toktdagbøker

Noen tokt har toktdagbøker.

Se alle toktdagbøkene.

Toktrapporter

Etter hvert tokt blir det skrevet en toktrapport.