Hopp til hovedteksten
svalbard_omraadet.gif
Utskriftsvennlig versjon

Havområde

Toktet vil gå nord og aust av Svalbard, med avgang og ankomst Longyearbyen. Vi vil også gå inn i russisk sone aust for Kvitøya mot Frans Josef, som avklart med russiske styresmakter. Kor mykje av russisk sone som blir dekka av det norske forskingsfartøyet avheng også av dekningsgraden til det russiske fartøyet.

svalbard_omraadet_stort.gif
Kartet viser stasjonsruta og områda der vi gjennomfører prøvetaking av fisk og reke. Totalt blir det tatt om lag 100 stasjonar under toktet kvart år. Det hender likevel at enkelte stasjonar må droppast på grunn av is eller dårleg botn. Klikk på kartet for å sjå det i større format.