Hopp til hovedteksten
Petricolaria pholadiformis
Amerikansk boremusling.
Foto: Rudolf Svensen
Utskriftsvennlig versjon

Amerikansk boremusling

Petrocolaria pholadiformis har sin opprinnelse på østkysten av USA og ble trolig introdusert til Europa (England 1890) med importerte østers fra USA.

De første funnene av amerikansk boremusling ble gjort på Jomfruland. I 1953 ble det funnet døde skall og i 1962 ble det funnet levende individer. Senere er det gjort funn av døde skall ved flere lokaliteter i Sør-Norge, men kun ett levende skjell er sikkert registrert (Rogaland).

Arten er en boremusling som borer seg inn i hard leire, mudder, tre eller kalkstein og lever i hulene som den lager. Den puster og filtrerer gjennom to sifoner som stikker opp av substratet. Arten lever på relativ grunt vann (ned til 8 meters dyp), men kan grave seg dypt ned i sedimentet. Arten er vanskelig å finne da den for det meste lever gjemt inni ulike substrat eller er dypt nedgravd i sanden. Ved funn av tomme skjell kan man gå ut fra at levende skjell finnes gjemt i området.

Voksne skjell har et tynt skall med lik struktur på begge sider. Den ene enden (anterior) er kort og avrundet mens den andre (posterior) er avlang. Utsiden av skjellet er dekket med ribber som stråler ut fra toppen og krysser konsentriske vekstlinjer. Fargen varier fra eggehvit til skitten kremgul. Arten er vanligvis ca. 6,5 cm lang, men individ på opptil 8 cm kan forekomme.

P. pholadiformis spres med pelagiske larver, og trolig har arten kommet til Norge med havstrømmer fra Danmark. De begrensede funnene som er gjort i Norge viser at dette er en art som knapt nok klarer seg i norsk natur, men at sporadiske populasjoner kan finnes.

Fakta om amerikansk boremusling

Latinsk navn: Petricolaria pholadiformis
Norsk navn: Amerikansk boremusling
Familie: Veneridae
Maks størrelse: 80 mm
Levetid: Flerårig
Opprinnelse: Østkysten av Nord- Amerika
Utbredelse: Spres med larver
Leveområde: Borer seg ned i relativ hard substrat
Føde: Mikroorganismer og planteplankton
Særtrekk: Den ene enden (anterior) er kort og avrundet mens den andre (posterior) er avlang. Utsiden av skjellet er dekket med ribber som stråler ut fra toppen og krysser vekstlinjene.