Hopp til hovedteksten
Amfipode_pa_mudderbunn.jpg
Amfipode på mudderbunn.
Foto: MAREANO
Utskriftsvennlig versjon

Tangloppe

Tanglopper er en svært tallrik dyregruppe som lever fra fjæra og ned i dyphavet. På latin heter de amphipoder, som betyr motstående bein. Sammen med tanglus, pungreker og kommakreps hører de hjemme i den store krepsdyrgruppen peracarider. Peracaridene kjennetegnes ved at noen av beina hos hunnene danner en pung under kroppen hvor eggene bæres til de klekker.

Vi kjenner i dag til omtrent 10 000 arter av tanglopper.  De fleste av de kjente artene lever i havet knyttet til havbunnen. Det finnes også en gruppe som svømmer fritt i vannsøylen over bunnen. Disse kalles for hyperiider, noe som betyr ‘de som er over’.

Omtrent en femtedel av amfipodene lever andre steder enn i havet, og disse fordeler seg i ferskvann og i fuktige habitater på land. Noen oppholder seg også i fuktig jord eller i bølgeskvulpsonen på stranden. På engelsk kalles denne gruppen beach hoppers, disse finnes også langs sandstrendene sør i Rogaland.

Tanglopper kan spise det meste – det kommer an på arten. De klassifiseres ofte som detritusspisere, algespisere, åtselspisere eller altetende (omnivore). Noen arter har veldig spesifikke fødevaner, og finnes for eksempel bare på døde hvalkadavre, eller som parasitter på andre dyr. For mange arter vet vi ikke hva som er hovedføden, men vi kan gjette oss til noe basert på formen på munndelene.

I Norge er det så langt beskrevet rundt 500 arter av tanglopper. Når man skal skille de forskjellige artene ser man på utformingen av ulike kroppsdeler som bein, antenner, øyne og munndeler. Dette krever lang trening å lære seg. Det beskrives stadig nye arter både fra Norge og resten av verden.

Fakta om tanglopper

Latinsk navn: Amphipoda
Andre navn: Marflo
Naturlig utbredelse: Fra fjæra til dyphavet, men ulike arter lever ulike steder
Størrelse: De minste amfipodene er under 1 mm lange, de største kan bli 35 cm
Levetid: Ukjent
Leveområde: 95 % av de kjente artene lever i havet, og flesteparten av disse lever knyttet til havbunnen.
Føde: Tanglopper kan spise det meste – det kommer an på arten.
Særtrekk: Tanglopper har leddet kropp, og har i utgangspunktet to par antenner, sju par gåbein, tre par svømmebein, tre par halebein og en ”hale”. Gåbeina er motstående: de fire fremste parene griper bakover, mens de tre bakerste gåbeina griper framover. Dette er grunnen for det latinske navnet Amphipoda: ”motstående bein”.