Hopp til hovedteksten
Hummerteine_m_apning350.jpg
Fluktåpninger i hummerteiner er et relevant forvaltningstiltak
Utskriftsvennlig versjon

Nye reguleringsbestemmelser

I august 2008 innførte Fiskeri- og kystdepartementet nye reguleringsbestemmelser for å øke hummerbestanden. Havforskningsinstituttet avaluerte effekten av tiltakene i 2017 og anbefalte nye tiltak.

I 2008 ble rognhummer fredet, og felles minstemål for hummer i hele landet ble fastsatt til 25 centimeter. Det ble krav om fluktåpninger på 60 millimeter i hummerteiner, slik at undermålere kan ta seg ut. På kyststrekningen svenskegrensa til og med Sogn og Fjordane er det tillatt å fange hummer fra 1. oktober-30. november. For resten av landet til 31. desember.

Yrkesfiskere kan fiske med inntil 100 teiner - fritidsfiskere fikk en begrensning på 10 teiner per person/fartøy.

I 2017 kom det ytterligere reguleringer som blant annet obligatorisk påmelding for både yrkes- og fritidsfiskere, og innføring av et maksimalmål på 32 centimeter i Skagerrak. 

Les reglene for hummerfiske hos fiskeridirektoratet: fiskeridir.no/Fritidsfiske/Noen-utvalgte-arter/Hummer

Havforskningsinstituttets rapport om hummerbestanden og forslagene til nye forvaltningstiltak finner du her: hi.no/filarkiv/2017/04/15-2017_hummerrapport_ark.pdf

Fakta om europeisk hummer

Latinsk navn: Homarus gammarus
Familie: Nephropidae
Utbredelses-, gyte- og beiteområde: På stein- og grusbunn, der de kan lage huler med flere innganger. Vanligst fra 5−40 meters dyp. Langs kysten fra svenskegrensen til Trøndelag, og sporadisk i Nordland, bl.a. i Tysfjord.
Alder ved kjønnsmodning: 5−13 år.
Størrelse ved kjønnsmodning: 76−85 mm ryggskjold (22 til 25 cm totallengde). Minst ved Hvaler, gradvis større mot vest og nord.
Maksimal alder: Hanner 40 år, hunner 70 år (britisk studie).
Maksimal størrelse: Største eksemplar fanget veide 9,3 kg (1931, Wales). Fanges sjelden over 140 mm ryggskjoldlengde (38 cm totallengde).

Utbredelseskart

Klikk for stort bilde