Hopp til hovedteksten
Hummerteine
Utskriftsvennlig versjon

Status, råd og fangst

Hummerbestanden langs norskekysten er kraftig redusert sammenlignet med perioden 1928 til 1960. I 2008 ble det derefor innført nye bestemmelser for hummerfiske med et forvaltningsmål på 0,1 hummer per teinedøgn. Havforskningsinstituttets evaluering i 2017 viste at forvaltningsmålet ikke er nådd. Fangstraten i Skagerrak var i 2016 den laveste som er målt siden forvaltningsmålet ble satt i 2008.

Hummerbestanden langs norskekysten overvåkes av Havforskningsinstituttet. Overvåkningen baserer seg på årlig innsamling av fangstdata fra 50–80 hummerfiskere fra Hvaler til Møre, i tillegg til et forskningsfiske knyttet til spesielle bevaringsområder for arten. Deler av dataserien er unik ved at den kan føres tilbake til 1928. Fiskerne oppgir hvor mange hummer de får per teinedøgn i forbindelse med det årlige hummerfisket sitt. I tillegg foretar instituttet mer detaljerte målinger av fangstene fra enkeltfiskere i utvalgte kystområder.

I 2007 startet Havforskningsinstituttet et samarbeid med fritidsfiskere for å evaluere effektene av de nye reguleringene i 2008. De siste årene har det kommet inn 200–250 rapporter som gir oss mulighet til å følge utviklingen i hummerfangster på regionnivå. Fangstrapportene viser ingen nevneverdig oppgang i perioden 2008 til 2016. Statistikken for 2017 er ikke klar ennå.

Fiskeri

I alle undersøkte områder (Rogaland til Østfold) domineres innsats og fangst av fritidsfiskere. I Skagerrak står fritidsfisket for 70–80 prosent av fangsten og det ser ut til at andelen øker for hvert år. Det er også indikasjoner på at totalt fisketrykk øker. Det økte fritidsfisket medfører store utfordringer for forskningsrådgivning og forvaltning, da Norge ikke henter inn fangststatistikk i fritidsfisket. For sesongen 2017 er det innført obligatorisk påmelding for både yrkes- og fritidsfiskere som vil fiske hummer. Dette vil gi mer presise tall om innsats og fangst.
 
Årlig mistes mellom 5–10 prosent av alle teiner under hummerfisket. Dette kan medføre en skjult dødelighet (spøkelsesfiske) på både skalldyr og fisk. Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet kartlegger omfanget av spøkelsesfisket i samarbeid med blant annet Norges Dykkeforbund.

Nøkkeltall:

OFFISIELT LANDET FANGST AV HUMMER I 2017: 47 tonn (i 2016: 54 tonn)
VERDI AV LOVLIG OMSATT HUMMER I 2017: 11,1 millioner kroner
ANTALL PÅMELDTE YRKESFISKERE: 2078
ANTALL PÅMELDTE FRITIDSFISKERE: 34 314
              Kilde: Fiskeridirektoratet
TOTAL FANGST: Ukjent

 

 

Fakta om europeisk hummer

Latinsk navn: Homarus gammarus
Familie: Nephropidae
Utbredelses-, gyte- og beiteområde: På stein- og grusbunn, der de kan lage huler med flere innganger. Vanligst fra 5−40 meters dyp. Langs kysten fra svenskegrensen til Trøndelag, og sporadisk i Nordland, bl.a. i Tysfjord.
Alder ved kjønnsmodning: 5−13 år.
Størrelse ved kjønnsmodning: 76−85 mm ryggskjold (22 til 25 cm totallengde). Minst ved Hvaler, gradvis større mot vest og nord.
Maksimal alder: Hanner 40 år, hunner 70 år (britisk studie).
Maksimal størrelse: Største eksemplar fanget veide 9,3 kg (1931, Wales). Fanges sjelden over 140 mm ryggskjoldlengde (38 cm totallengde).

Utbredelseskart

Klikk for stort bilde