Hopp til hovedteksten
Spermhval.jpg
Foto: Kjell-Arne Fagerheim
Utskriftsvennlig versjon

Spermhval

Spermhval holder til i dyphavet utenfor eggakanten. Den er totalfredet i Norge.

Spermhvalen er mørk gråfarget, og hodet utgjør over tredjeparten av hele kroppslengden.

Vi antar at den beiter på blekksprut og forskjellige fiskearter som lever på middels dyp. Spermhvalen kan ligge lenge i overflaten. Ryggfinnen er liten og oftest viser spermhvalen halefinnen når den dykker for å beite etter en hvileperiode på overflaten. Spermhvalen kan dykke ned til minst 1000 meters dybde og være under vann i opptil en time.

Spermhvalens hunner og unger lever sammen i familiegrupper. Hannene utstøtes når de blir kjønnsmodne. Mens familiegruppene lever i tropiske og subtropiske strøk, trekker hannene mot høyere breddegrader, der de lever som enslige individer, eller i små ”ungkarsgrupper”. Norskehavet er et slikt område med bare hanner.

I Norskehavet er det omkring 6 000 spermhval, og spesielt store ansamlinger finner vi vest av Andøya, i tilknytning til Bleiksdjupet.

 
 

Fakta om spermhval

Navn: Physeter macrocephalus
Familie: Physeteridae – spermhvalfamilien (én art)
Andre navn: Kaskelott
Størrelse: Spermhval har en betydelig kjønnsdimorfisme: Hannene når en maks størrelse på ca. 15 -18 meter og  43 50 tonn, mens hunnene kan bli opptil 12 m og 20 tonn.
Levetid: Opptil 80 år.
Leveområde: En dyphavsart som finnes i alle verdenshav. Hunnene holder sammen i familiegrupper i tropiske til subtropiske strøk, mens hannene vandrer mot polene enten som enkeltindivider (gamle hanner) eller i grupper (yngre kjønnsmodne hanner). De ser ut til å konsentrere seg i avgrensede områder. Ved norskekysten er forekomstene i Bleikdjupet vest av Andøya spesielt kjent, og danner grunnlaget for lokal hvalturisme
Føde: Fisk og blekksprut
Særtrekk: Den største av tannhvalene

Utbredelseskart

Klikk for stort bilde