Hopp til hovedteksten
Hval
Utskriftsvennlig versjon

Hval i norske farvann

 I norske farvann har vi om lag 20 hvalarter. Noen av disse er her hele året, andre utnytter topper i næringsproduksjonen og noen er mer eller mindre tilfeldige gjester.

Systematisk deles hvalene i to hovedgrupper: bardehval og tannhval. Dette gjenspeiler også hovedføden som er henholdsvis dyreplankton og fisk. Den største gruppen utgjøres av tannhvalene som har vel 70 arter på verdensbasis, hvorav 14 er registrert hos oss.

Det finnes minst 14 bardehvalarter. Sju av dem er registrert i farvannene våre. Den største hvalen er blåhvalen, hvor man har målt lengder på over 33 meter og vekt på over 170 tonn. Hos oss er nisa den minste hvalarten med en maksimallengde på 1,5-1,8 meter.

I dag driver Norge kommersiell fangst på vågehval.