Hopp til hovedteksten
Bunntrål
Utskriftsvennlig versjon

Bunntrål

Bunntråling er tråling etter fisk eller skalldyr langs havbunnen. 

bunntrål illustrasjon

(trykk på bildet for se større versjon)

Bunnlevende dyresamfunn sårbare for trålaktivitet

Spesielt aktuelt de siste 10-12 årene har vært beskyttelse av særlig sårbare bunnlevende dyresamfunn. For eksempel kaldvannskoraller og ansamlinger av svamp trenger faktisk vern mot skade påført av fiskeredskap. Slike bunndyrssamfunn er spesielle og har høy egenverdi. De kan også være viktige for produksjonen til høstbare fiskeriressurser fordi de skaper skjulesteder og kanskje spesielt gode leveområder.  Ute i storhavet er gjerne slike samfunn knyttet til kanten av kontinentalskråningen, dyphavsrygger og undervannsfjell, og det finnes en rekke eksempler på at særlig bunntråling har påført slike seintvoksende dyresamfunn stor og varig skade. Dette har også skjedd i Norge, men her i landet har vi nå omfattende verneregler og sterkere bevissthet fra fiskerhold.

Trålaktivitet i Barentshavet

Bunntråling påvirker samfunn av bunndyr der det tråles i Barentshavet. I første rekke reduseres biomasse av større bunndyr med kroppsform som gjør dem sårbare for å bli tatt av trål. Omfang av bunntråling rapporteres derfor som en del av forvaltningsplanarbeidet.

Innsatsen i det norske trålfisket med bunntrål i Barentshavet, slik området er definert i forvaltningsplanarbeidet, målt i antall tråltimer registrert på norske trålere har vist en klar nedgang fra 1987 til 2014. Totalt er innsatsen redusert med nær 80 %. Samtidig har trålene mindre bunnkontakt nå enn tidligere og derfor høyst sannsynlig mindre påvirkning på bunndyr for hver tråltime. Samlet betyr dette at påvirkningen fra tråling på bunndyr har minket betydelig fra 1987 til 2014. At fangstkvantumet heller ikke har gått ned når innsatsen har minket skyldes en effektivisering av trålfisket og at fiskebestandene er betydelig større nå enn tidligere, som har bidratt til en økning i fangst per tråltime.

Kunnskapsbehov

  1. Det er behov for å studere hvordan trålinnsats i norsk del av flåten reflekterer samlet trålinnsats fra alle lands flåter.
  2. Det er behov for å studere effekt av tråling på bunndyr.