Hopp til hovedteksten
Målebrett
Utskriftsvennlig versjon

Vekter og målebrett

Havforskningsinstituttet har utviklet et elektronisk målebrett  i samarbeid med Scantrol AS (FishMeter). I dag brukes disse sammen med vekter (Marell) på alle fisketoktene våre, og er også i bruk på leiefartøyer, i Referanseflåten og i Fiskeridirektoratets overvåkingstjeneste. Utstyret har på kort tid blitt en viktig del av forskningen for å registrere fiskens biologiske data;  vekt, lengde, alder, art, kjønn osv. Målebrett og vekter kobles mot en pc som kjører softwaren Scantrol FishMeter.

Historikk

Helt frem til 1998 foregikk lengdemåling av fisk og innsamling av biologiske data manuelt. Én person målte, mens en annen skrev verdiene ned på papir. I ettertid ble dataene registrert på datamaskin. Opp gjennom årene har det blitt utviklet ulike ”målesystem” rundt om i verden for å automatisere dette, men nesten uten unntak har disse endt opp som prototyper.

I 1995 startet ingeniører ved Fangstseksjonen vår med å teste ut ulike sensorer og elektronikk for å utvikle et funksjonelt elektronisk målebrett. Dette ledet frem til en prototype som fungerte såpass bra at det ble valgt å gå videre med utviklingen, og det ble inngått et samarbeid med Scantrol AS i Bergen for å utvikle et kommersielt elektronisk målebrett. Med prosjektstøtte fra Norges forskningsråd ledet arbeidet frem til det første serieproduserte elektroniske målesystem for lengdemåling og innsamling av biologiske data. Målebrettet fikk navnet FishMeter (Øvredal,Totland 2002). I 1998 ble de første målebrettene kjøpt inn til Havforskningsinstituttet, og man startet arbeidet med å innføre dette som et standard verktøy på forskningsfartøyene. I begynnelsen var det en viss motstand og skepsis mot det, men systemet ble etter hvert tatt i bruk på de fleste av instituttets tokt.

Bruksområde

FishMeter kan opereres som en selvstendig enhet, men systemet er fleksibelt og kan konfigureres fra en PC til ulike forsøksoppsett. To elektroniske vekter kan integreres i måleprosedyren for måling av individ- og samplevekt. Alle operasjonene på målebrettet blir utført ved hjelp av en magnet som gjerne festes til den ene hånden/fingeren. Under utviklingen ble det lagt betydelig vekt på å tilpasse dataformatet fra målebrettet til eksisterende dataformat som var i bruk ved instituttet. Dette var viktig for at eksisterende programmer for etterbehandling kunne brukes videre. Etter innføring av FishMeter er arbeidsprosessen blitt lettere for dem som utfører dette viktige arbeidet, i tillegg til at kvaliteten på dataene er blitt bedre. Fra å rope måleverdier i støyfulle lab-er, er det nå faktisk mulig å nyte musikk på ørene under prøvetakingen.

Med Scantrol FishMeter-programmet kan man forandre konfigurasjon av målebrettet. Man kan forandre vektinnstillinger, artslisten, paletten (variabelliste) og  prøvesekvensen til de forskjellige artene. FishMeter-programmet brukes også for å laste inn registrerte data fra målebrettet og konfigurere disse data til ulike format. Registrerte data blir behandlet videre i Regfisk, et program for etterbehandling av fiskedata.

Scantrol FishMeter 100

FishMeter

Spesifikasjoner:

Spenning forsyning: 12 til 15 VDC
Effekt forbruk: Gjennomsnitt 0.3 A, max 1 A
Lagringskapasitet: 10 000 registreringer
Operasjonstemperatur: 0–40 grader C

Oppløsning: 0,5 cm fra 0,5 til 50 cm – 1 cm fra 50 til 100 cm
Område: 0-100 cm (direkte input) 101–200 cm (indirekte/numerisk verdi) 0–200 mm (numerisk verdi)
Nøyaktighet: 1 mm
Størrelse: 114 x 25 x 10 cm (L x W x H)
Vekt: 11,5 kg
Software: FMS 01

Leverandør: Scandinavian Control Systems AS

Marel-vekter

M2000.jpg

M2000 spesifikasjoner:

Strømforsyning: 85–260 V AC
Temperatur område: -10 til +40 grader C
Materiell: AISI 316, rustfritt stål
Miljøbeskyttet: Vanntett etter IP 65 / NEMA 4 standard

M1100b.jpg

M1100 spesifikasjoner:

Strømforsyning: Batteridrift 110–230 V AC 50/60Hz
Temperaturområde: -10 til +40 grader C
Materiell: AISI 316, rustfritt stål
Miljøbeskyttet:  Vanntett etter IP 67 standard
Overlastbeskyttelse: Beskyttelse mot støt og statisk overlast på veiecelle