Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Villfisk og lus

Bestandene av villaks i Hordaland har hatt en dramatisk reduksjon. Det er pekt på at nedgangen har falt sammen med framveksten av oppdrett i området, og at lakselussmitte kan være årsaken.

Det er også kjent at det kan forekomme svingninger i den naturlige overlevelsen til laksen i havet, både fra år til år og gjennom lengre perioder. I tillegg vil sannsynligheten for at en fisk blir smittet av lakselus sannsynligvis variere i løpet av en sesong fordi lakseluslarvene ikke er homogent fordelt i vannmassene, men spres i henhold til lokale vind og strømforhold. For å framskaffe robuste data som kan belyse lakselusens betydning er det nødvendig med tidsserier, både innen og mellom år.
 

Fakta om lakselus

Latinsk navn: Lepeophtheirus salmonis salmonis (Atlanterhavet), L. salmonis oncorhynchi (Stillehavet)
Utbredelse: Finnes naturlig i norske farvann. Omfanget har økt betraktelig i takt med veksten i oppdrettsnæringen.
Biologi: Lakselusen er en parasitt med åtte livsstadier fordelt på tre frittlevende, to fastsittende og tre mobile stadier. Slår seg ned på laksen i det tredje.
Størrelse: voksen hunn: 12 mm (ca. 29 mm inkludert eggstrenger), voksen hann: 6 mm.
Føde: Skinn og blod fra laksefisk. Lusene spiser først når de sitter på en vertsfisk (fastsittende og mobile stadier).
Formering: Hele året, men formerer seg hurtigere når temperaturen øker utover våren.
Spredning: Frittlevende stadier sprer seg via fjord- og kyststrømmer.
Bekjempelse: Biologiske midler (leppefisk) eller kjemikalier (legemiddel).