Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Vardø-nord snittet

Vardø-N snittet er lokalisert i den sentrale delen av Barentshavet. Snittet starter utenfor Vardø og går nordover langs E 31° lengdegraden. Snittet dekker kystvann og atlantisk vann som strømmer inn i Barentshavet. Temperaturvariasjonen i snittet er en god indikator på variasjonen av det marine klimaet i det sentrale Barentshavet.

Regelmessige observasjoner startet i 1954. I begynnelsen, ble det kun tatt en gang i året (sent august/ tidlig september). I perioden 1977-2010 ble det tatt 4 ganger i året (januar, mars, juni/juli og august/september), men fra 2011 har det blitt tatt 2 ganger årlig (mars og august).

Tidsserier av temperatur og saltholdighet i atlantisk vann lages ved midling av dataene mellom 50 and 200 m dyp. Middelområdet er mellom N 72° 15’ og N 74° 15’ (Figur 1).

Vardøsnittet

Figur 1: Figuren viser et eksempel på temperaturmålinger i Vardø-N snittet. Horisontalaksen angir stasjonsnummer, og vertikalaksen angir dyp. Det sorte rektanglet angir område for beregning av indeksen for temperatur og saltholdighet av Atlantisk vann.

Siter denne siden:
Havforskningsinstituttet. Tidsserie for temperatur og saltholdighet fra Vardø-N snittet. Sist oppdatert 27.10.2016. Informasjonen på denne siden kan i sin helhet eller delvis gjengis og/eller spres, forutsatt at det refereres til denne siden.

Fakta: Hydrografiske snitt

Hydrografiske snitt er en målemetodikk som går ut på å gjøre målinger på en linje etter hverandre. Det er et kompromiss mellom få posisjoner med hyppige målinger, og større område med mange posisjoner - men sjeldnere måling, og legges normalt på tvers av viktige strømmer.

Les mer