Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Svinøysnittet

Svinøysnittet starter utenfor Svinøy i Herøy kommune og strekker seg nordvest over til N 64° 40’, E 0°, er lokalisert i sørøstlige del av Norskehavet.

All nordgående innstrømning av atlantisk vann går gjennom dette snittet, noe som gjør snittet spesielt verdifullt til å fange opp klimaendringer og effekter av disse på et tidlig tidspunkt. Snittet dekker kystvann, atlantisk vann og arktisk vann. Snittet har blitt tatt siden 1950-tallet men mer regelmessig fra 1976, da 2-5 ganger i året. I dag tas snittet fem ganger i året (januar, mars, mai, august og november).

Indekser av temperatur og saltholdighet i atlantisk vann lages ved midling av dataene mellom 50 and 200 m dyp i snittet hvor kjernen av atlantisk innstrømning skjer. Middelområdet er mellom E 2o 52´ og E 3o 24´ (figur 1). Figur 2 viser årsmiddel av temperaturindeksen fra 1976 til 2015.

Svinøysnittet_temperatur

Figur 1: Figuren viser et eksempel på temperaturmålinger i Svinøysnittet. Horisontalaksen angir stasjonsnummer, og vertikalaksen angir dyp. Det sorte rektanglet angir område for beregning av indeksen for temperatur og saltholdighet av Atlantisk vann.

Siter denne siden:
Havforskningsinstituttet. Tidsserie for temperatur og saltholdighet fra Svinøysnittet. Sist oppdatert 27.10.2016. Informasjonen på denne siden kan i sin helhet eller delvis gjengis og/eller spres, forutsatt at det refereres til denne siden.

Fakta: Hydrografiske snitt

Hydrografiske snitt er en målemetodikk som går ut på å gjøre målinger på en linje etter hverandre. Det er et kompromiss mellom få posisjoner med hyppige målinger, og større område med mange posisjoner - men sjeldnere måling, og legges normalt på tvers av viktige strømmer.

Les mer