Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Tidsserier for faste snitt

De forskjellige vannmassene i havet (atlantisk vann, kystvann m.m.) identifiseres ved hjelp av karakteristiske verdier i hydrografien (dvs. temperatur og saltholdighet). For å overvåke  disse er det definert områder i hvert snitt hvor man forventer å finne de ulike vannmassene, og hvor de målte verdiene midles. Middelverdiene av temperatur og saltholdighet er viktig for å kunne fange opp variasjoner og endringer i vannmassene over tid. Det beregnes middelverdier for alle Havforskningsinstituttets sju faste snitt.

Snittkart.jpg

Fakta: Hydrografiske snitt

Hydrografiske snitt er en målemetodikk som går ut på å gjøre målinger på en linje etter hverandre. Det er et kompromiss mellom få posisjoner med hyppige målinger, og større område med mange posisjoner - men sjeldnere måling, og legges normalt på tvers av viktige strømmer.

Les mer