Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

CTD-sonde

CTD er en forkortelse for «Conductivity», «Temperature», og «Depth» og er et instrument for å måle sjøvannets fysiske verdier; ledningsevnen, temperatur og trykk. En CTD-sonde måler disse verdiene med stor nøyaktighet i faste intervall normalt fra havoverflaten til bunnen.

Ved siden av at temperaturen måles direkte, gjør de tre parameterene oss i stand til å beregne; saltholdighet, dybde, vannets tetthet og lydhastighet.

Moderne CTD-sonder kan også utstyres med andre instrumenter som bl.a måler; pH, oppløst oksygen, fluorescens, turbiditet m.m. Den kan også brukes til å operere vannprøvetakere (rør med lukkeanordning i begge endene) som gjør oss i stand til å ta vannprøver i valgte dybder for videre analyse.

CTD-sonde
Foto: Tor-Villy Kangas

Bilde av en stor CTD på "G.O.Sars». Selve CTD-sonden er den hvite liggende sylinderen i bunnen av instrumentrammen. De grå sylindrene (23 stk.) er vannprøvetakere som opereres fra CTD-sonden. De to gule instrumentene oppe og nede, og den blanke sylinderen på venstre side av instrumentrammen er et strømmålingsinstrument. Denne type CTD er vanligst, den senkes fra overflaten til et valgt dyp (normalt til bunnen) mens den registrerer data. Dataene sendes kontinuerlig til en operatør om bord, som overvåker datakvaliteten og som kan lukke hver vannprøvetaker individuelt på valgte dyp.
 

Fakta: Hydrografiske snitt

Hydrografiske snitt er en målemetodikk som går ut på å gjøre målinger på en linje etter hverandre. Det er et kompromiss mellom få posisjoner med hyppige målinger, og større område med mange posisjoner - men sjeldnere måling, og legges normalt på tvers av viktige strømmer.

Les mer