Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Gimsøysnittet

Gimsøysnittet er lokalisert i østlige del av Norskehavet. Det starter utenfor Gimsøy i Lofoten og strekker seg nordvest til N 70° 24’, E 8° 12’.

Snittet ligger i forkant av delingen av atlanterhavstrømmen, før inngangen til Barentshavet, der en grein går inn i Barentshavet og en grein nordover. Dette gjør snittet verdifullt siden det kan brukes til å studere delingen av det nordgående atlanterhavsvannet. Snittet dekker kystvann, atlantisk vann, og det intermediære arktiske laget som ligger under det atlantiske laget. Snittet har blitt tatt fra 1963 men mer regelmessig fra 1976, da 2-5 ganger i året. I dag tas snittet fire ganger i året (mars, mai/juni, august og november).

Gimsøysnittet

Figur 1: Figuren viser et eksempel på temperaturmålinger i Gimsøysnittet. Horisontalaksen angir stasjonsnummer, og vertikalaksen angir dyp. Det sorte rektanglet angir område for beregning av indeksen for temperatur og saltholdighet av Atlantisk vann.

Siter denne siden:
Havforskningsinstituttet. Tidsserie for temperatur og saltholdighet fra Gimsøysnittet.Sist oppdatert 27.10.2016. Informasjonen på denne siden kan i sin helhet eller delvis gjengis og/eller spres, forutsatt at det refereres til denne siden.

 

Fakta: Hydrografiske snitt

Hydrografiske snitt er en målemetodikk som går ut på å gjøre målinger på en linje etter hverandre. Det er et kompromiss mellom få posisjoner med hyppige målinger, og større område med mange posisjoner - men sjeldnere måling, og legges normalt på tvers av viktige strømmer.

Les mer