Hopp til hovedteksten
Sonde sjø
Utskriftsvennlig versjon

Saltholdighet

Sjøvann inneholder salt. Saltholdigheten kan defineres som mengden av oppløst salt i gram per kilogram sjøvann. Siden saltholdigheten styrer den elektriske ledningsevnen til sjøvann, beregnes saltholdigheten vanligvis fra ledningsevnen siden den er mye lettere å måle.

Saltholdighet i åpne havområder ligger vanligvis i området fra 34 til 36 promille.  Verdiene kan bli noe høyere i områder med sterk fordampning og betydelig lavere i kystnære farvann og fjorder som påvirkes av ferskvann fra elver. Smelting av is bidrar også til relativ lav saltholdighet på vann fra polhavet.

Salt vann er tyngre enn ferskere vann. Saltholdigheten er derfor viktig for tettheten og dermed strøm. Salt senker også frysepunktet, vanlig sjøvann fryser ved -1,9 grader.

I kystnære områder, hvor forskjellene i saltholdighet er store, kan saltholdigheten påvirke leveforhold og utbredelse for organismer. Effektene kan være direkte konsekvenser av saltet eller indirekte ved at tettheten endrer flyteevnen til plankton og fiskeegg.