Hopp til hovedteksten
fremmedstoff
Utskriftsvennlig versjon

Mikroplast

Mikroplast er definert som partikler på størrelse fra 1 μm til 5 mm. Det forskes mye på omfanget av dette og hvilken betydning det har for arter som kan forveksle plastpartikler med mat, og hvordan det igjen kan påvirke økosystemenes funksjon.

Miljøgifter, bakterier og virus kan også binde seg til mikroplastpartiklene. Dermed kan plastpartiklene bidra til økt opptak av både miljøgifter og sykdomsfremkallende bakterier og virus hos organismer som tar opp mikroplast.

Bygger mikroplast laboratorium

Vi fornyer for tiden et laboratorium som er egnet for arbeid på mikroplastikk i Nordnesgaten 50. Det åpnes til midten av mai. Der får vi et pyrolyseapparat som kan sette fyr på slik fangst vi har gjort i dag. Avgassane forteller hvor mye plast den innholder og hva slags kjemisk sammensetting denne har. Da får vi analysert partikler ned på nanostørrelse. Vi får også et mikroskop som kan analysere innholdet i mikroplastpartikler ned til fem mikrometer.