Hopp til hovedteksten
Torsk-m-gult-merke_20190128_w.jpg
Torsk med gult merke.
Utskriftsvennlig versjon

Merket torsk på Vestlandet

I forbindelse med studier av hvordan gytende torsk blir påvirket av seismiske undersøkelser brukt til oljeleiting, har vi i 2019 satt i gang et nytt merkeprogram i Austevoll, Hordaland.

Merking av fisk med akustiske sendere som kan detekteres av nedsenkede loggere er en effektiv måte å få informasjon om adferd hos villfisk. Informasjon fra dette merkestudiet skal brukes til å studere bevegelsesmønster hos torsk med og uten eksponering til lyd.
 
Merking av torsk brukes nå aktivt i et stort prosjekt (SpawnSeis) i havet rundt Austevoll. Torskene er merket med et gult plastmerke i fremre del av ryggen med følgende påskrift; 
 
DUSØR / REWARD! HAVFORSK. INST.
BOX 1870 NORDNES, N-5817 BERGEN
Bak disse linjene står det med større skrift IC + et tall.
 
Torskene er også merket med en indre akustisk sender som befinner seg i bukhulen.
 

Finnerlønn

Hvis du har fanget en slik fisk og fisken er i god form og uskadet, ber vi om at fisken blir sluppet fri på fangststedet. Vi gir en belønning på 100,- NOK for informasjon om fangststed, dato og hvilket nummer som står på det ytre gule merket. Hvis fisken er skadet eller død vil også informasjon som lengde, vekt og kjønn være av interesse. Vi ber da om at man også tar vare på det indre og ytre merket. Vi utbetaler den samme belønningen for denne informasjonen.
 

Informasjon om fanget fisk kan sendes til;

Havforskningsinstituttet
v/ Daniel Nyqvist
tlf. +47 948 14 915 
Postboks 1870 Nordnes
5817 Bergen
 
Oppgi navn, adresse og kontonummer slik at vi kan utbetale finnerlønn.
 
Les mer om prosjektet i nyhetssaken: Skal forstyrre torsken midt i akta

Merkeprosjekt oppdrettstorsk vs. vill torsk

I forbindelse med studier av hvordan oppdrettstorsk kan påvirke vill torsk, hadde HI et merkeprogram i Austevoll, Hordaland, i årene 2009–2012. Denne torsken ble kun merket med et rødt plastmerke (se bilde). Plastmerket har en kode bestående av bokstaver og tall (nummerserie).

Merket torsk Austevollprosjektet

Følgende nummerserier ble benyttet på merkene til torsken i Austevoll:

OPP0701 – OPP0838
00251 – 00261
AUV1001 – AUV1240

Det gis en belønning på kr 50,- per merke sammen med informasjon om lengde, hvor den er fanget (posisjon eller detaljert stedsangivelse), når den ble fanget og hvilket redskap den ble fanget på.

Merket og informasjonen sendes til:

Havforskningsinstituttet
Forskningsstasjonen Austevoll
v/ Terje van der Meeren
Sauganeset 16
5392 Storebø

 

Informasjon om prosjektet og resultatene så langt: Oppdrettstorsken sprer seg