Hopp til hovedteksten
Merket sei
Slik ser det aktuelle merket ut
Utskriftsvennlig versjon

Merket sei i Ryfylke

Har du vært så heldig å få en sei med et gult merke festet til ryggfinnen? Fisken du har fått er satt ut for å kartlegge overlevelse og vandring til sei i Ryfylkebassenget.

Vi er avhengig av din hjelp, og vil være meget takknemlig om du kunne sende merket sammen med følgende opplysninger til Havforskningsinstituttet:

  • Merkenummer
  • Hvor fisken ble fanget og dato
  • Størrelse (vekt og lengde)
  • Fangstredskap
  • Hvor mange umerkede sei du fikk i den same fangsten

Adresse:
Havforskningsinstituttet
Postboks 1870 Nordnes
5817 Bergen

Finnerlønn:
Vi betaler 100 kroner som dusør for innsendte (konvensjonelle) merker. For akustiske merker som vi får tilbake betaler vi kr 500 i dusør.

Disse merkene brukes på sei i Ryfylke:

Konvensjonelle merker
Disse merkene kjennetegnes ved at det står et nummer og en adresse på dem. De lagrer ingen informasjon, men fungerer som en identifikasjon av fisken. Merkene vil gi informasjon om posisjon for utsetting og gjenfangst.

T-bar merke

Akustiske merker
Akustiske merker brukes for tiden i forsøk med vandring av sei i Ryfylkebassenget. Merket er en svart sylinder, ca 3,5 cm lang, som er blitt operert inn i fiskens buk. Fisken er også merket med et tradisjonelt gult merke ved ryggfinnen. Det akustiske merket sender lydsignaler til lyttebøyer som er plassert ulike steder i Ryfylke. Det sender også informasjon om fiskens svømmedyp. Merket kan brukes om igjen. Vi betaler 500 kr i dusør for å få tilbake merket.

Arter som er merket:

Rapport:

Akustisk overvaking av seien sin vandring i Ryfylkebassenget (Rapport fra havforskningen, nr. 14-2012).