Hopp til hovedteksten
blakveite350.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Merket blåkveite

Havforskningsinstituttet har de siste årene merket og satt ut flere tusen blåkveite av ulik størrelse. Hensikten er å få mer kunnskap om bestandens atferd, vandring, vekst og livslengde.

Havforskningsinstituttet er helt avhengig av hjelp fra fiskere for å få tilstrekkelig med gjenfangster til å kunne trekke ut nyttig informasjon fra disse merkeforsøkene.

Har du fått merket blåkveite?

Send merket sammen med:

  • Opplysninger om hvor og når den merkede fisken ble fanget (posisjon, dyp, dato)
  • Lengde og vekt på fisken dersom den har oransje konvensjonelt merke (se under).
  • Frys ned og send/lever fisken dersom den var merket med hvitt datalagringsmerke eller grønt konvensjonelt merke (se under).

til  
Havforskningsinstituttet
Avdeling Tromsø
att. Lise Heggebakken
Postboks 6404, Sykehusveien 23
9294 Tromsø

Tlf.: 77 60 97 20 / 77 60 97 00 

E-post: lise.heggebakken@imr.no

Konvolutten merkes: “Blåkveitemerke”
Frysepakke merkes: “FRYSEVARE” og “Blåkveitemerke”

blakveite350.jpg

Blåkveita vokser senere og blir mye eldre enn tidligere antatt.


Finnerlønn 2015 - 2016:

Innsendte merker blir belønnet som følger:

  • Oransje konvensjonelt merke: Merke og fisk: 300 kroner+T-skjorte. Bare merke: T-skjorte
  • Grønt konvensjonelt merke: Merke og  fisk: 1.000 kroner + T-skjorte. Bare merke: T-skjorte.
  • Datalagringsmerke: Merke og  fisk 300 kroner + T-skjorte. Bare merke: T-skjorte..

Disse merkene brukes på blåkveite

Hvitt datalagringsmerke 
Noen blåkveiter er merket med datalagringsmerker (DST-merke). Disse merkene registrerer bl.a. dyp og temperatur der fisken oppholder seg. Blåkveite som er merket med datalagringsmerke er i tillegg merket med et oransje konvensjonelt merke.

Får du en blåkveite med datalagringsmerke ønsker vi primært å få hele fisken med merket på. Frys ned fisken (med merket) og ta kontakt med Havforskningsinstituttet (se under). Havforskningsinstituttet dekker alle utgifter i forbindelse med forsendelse av frossenvare.

merke_data.jpg

Hvitt datalagringsmerke. Merket er hvitt, formet som en sylinder og er ca 4 cm langt. Får du blåkveite med datalagringsmerke, ønsker vi at du sender inn fisken sammen med opplysninger om fangststed og -tid.

Mottaker dekker alle utgifter i forbindelse med dette.

Konvensjonelle merker
Noen blåkveiter er bare merket med konvensjonelle merker (også kalt T-bar eller spaghettimerke). Disse merkene kjennetegnes ved at det står et nummer og en adresse på dem. De lagrer ingen informasjon, men fungerer som en identifikasjon av fisken. Merkene vil gi informasjon om posisjon for utsetting og gjenfangst, samt hvor mye fisken har vokst siden den ble merket.

Konvensjonelle merker finnes i flere ulike typer men alle har nummer og adresse. Foruten brukt på blåkveite blir disse merkene også brukt på torsk, breiflabb og kveite.

merke_gront.jpg

Grønt konvensjonelt merke. Dersom du får blåkveite med grønt merke, vil vi gjerne ha fisken i tillegg til merke og opplysninger om fangststed og -tid.

merke_oransje.jpg

Oransje konvensjonelt merke. Dersom du får blåkveite med oransje merke, trenger vi bare selve merket med opplysninger om fiskens lengde og vekt, samt fangststed og –tid.

Fakta om blåkveite

Latinsk navn: Reinhardtius hippoglossoides
Andre norske navn: Svartkveite
Familie: Flyndrefamilien
Maks størrelse: 20 kg og 120 cm
Levetid: Sannsynligvis mer enn 30 år
Leveområde: Langs eggakanten fra engelsk sektor til Frans Josefs land og i dypere områder av Barentshavet
Hovedgyteområde: Langs eggakanten mellom Vesterålen og Spitsbergen
Gytetidspunkt: Om vinteren
Føde: Reker, lodde, polartorsk og fiskeavfall
Særtrekk: Arktisk fisk som sjelden finnes i vann over 4 °C

Blåkveite

Arter som er merket: