Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Klimastatus

I 2017 var temperaturforholdene fortsatt over normalen i alle de norske havområdene men saltholdigheten har en sterk nedadgående trend i de sørlige områdene.

Temp_anomali2_2017

Temperaturanomali for 2017 i kjernen av atlantisk vann på de faste snittene, midlet mellom 50-200 m dyp.

Overvåkning av havet er helt essensielt for å kunne tilstandsvurdere havmiljøet, beskrive klimaendringer, og vurdere de fysiske forhold relevant for biologisk produksjon.

Lange, kvalitetssikrede dataserier er av avgjørende betydning innen overvåkningen for å kunne lage tilstandsvurderinger og dokumentere endringer i havet. Endringene kan være både naturlige og menneskeskapte som skyldes økt utslipp av klimagasser til atmosfæren.

Kystklima

 • I 2017 er det fortsatt varmt i både overflatevannet og i det atlantiske dypvannet langs hele norskekysten
 • Den kraftige oppvarmingen som ble registrert på 1990- og 2000-tallet har avtatt de siste årene
  Les mer:

Nordsjøen og Skagerrak

 • I 2017 er det fortsatt er det varmt i Nordsjøen og Skagerrak, og hele havområdet var varmere enn normalt gjennom hele 2017.
 • Fortsatt milde vintre og varme somre har gitt et enda høyere varmeinnhold for Nordsjøen, men varmeoverskuddet sank noe i 2017 etter en stor økning i 2016.
 • Les mer
   

Norskehavet

 • Temperaturen i det innstrømmende atlanterhavsvannet var i 2017 høyere enn normalt
 • Saltholdigheten har en nedadgående trend, og det sørlige Norskehavet var betydelig ferskere enn normalt
 • Rekordhøyt varmeinnhold i Norskehavet
  Les mer

 

Barentshavet

 • Havtemperaturen i det innstrømmende atlanterhavsvannet til Barentshavet var sett under ett omkring 0,5o C over langtidsmiddelet i 2017
 • Innstrømmingen av atlanterhavsvann har gått en del ned siden maksimalåret 2015
 • Vinteren 2017 var karakterisert av noe mer is enn vintrene før
  Les mer

Se også