Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Golfstrømmen / Atlanterhavsstrømmen

Golfstrømmen, eller Atlanterhavsstrømmen som vi kaller den på denne siden av Atlanterhavet, er en nøkkelfaktor for klimaet i våre områder.

porsanger_077.jpg

Selv om det er flere faktorer som bestemmer intensiteten på denne varme strømmen, snakker vi grovt sett om to hovedfaktorer. Den ene faktoren som driver strømmen skyldes prosessen som skjer når det salte atlanterhavsvannet blir avkjølt av den kalde lufta i Norskehavet og det blandes med det omkringliggende kalde arktiske vannet. Det avkjølte vannet blir da tungt og faller ned i dypet, for så å renne tilbake i Nordatlanteren som en tung bunnstrøm. Denne prosessen ”trekker” det varme og salte atlanterhavsvannet inn i våre havområder og gir et varmere klima i Nord-Europa enn det som er normalt på så høye breddegrader.

Den globale temperaturøkningen vil etter hvert føre til økt avsmeltning av ismassene i polområdene. Dette vil danne et lag av ferskere vann på havets overflate, et vannlag som vil være lettere enn det salte atlanterhavsvannet. Dette ferskvannet vil legge seg som et isolerende lokk over atlanterhavsvannet. Følgen av dette vil være at atlanterhavsvannet ikke blir avkjølt tilstrekkelig til å synke ned og danne dypvann. Dermed bremser prosessen som ”trekker” det varme atlanterhavsvannet opp til våre breddegrader, og vi kan få et kaldere klima. Denne hypotesen er støttet av at vi har observert en svekkelse i dannelsen av nytt tungt dypvann i Norskehavet de siste 30 årene, selv om drivkraften langt fra er stoppet opp.

Den andre viktige drivkraften er det generelle vindmønsteret over Nordatlanteren, med lavtrykk på lavtrykk som feier inn over Norskekysten fra sørvest, som også bidrar til å drive den varme Atlanterhavstrømmen inn i Norskehavet. Dette er den vinddrevne komponenten i havstrømmens styrke. Vi kan si at denne prosessen ”skyver” det varme og salte vannet inn i våre havområder. En følge av globaloppvarmingen er høyere vindaktivitet i våre områder, noe som også er observert de siste 30 årene. Dermed har den andre av de to viktige drivkreftene for Atlanterhavstrømmen motsatt virkning.