Hopp til hovedteksten
Seismikk_Nordland_VII6429.jpg
Tråling med foskningsfartøyet "Håkon Mosby" utenfor Vesterålen.
Foto: Kjartan Mæstad
Utskriftsvennlig versjon

Kvoteråd

Årlig høster norske og utenlandske fiskere mange 100 000 tonn av bestandene med torsk, sei, hyse og sild.

Det rapporteres om mye stor torsk og hyse i Barentshavet. Gytebestandene har knapt vært større for nordøstarktisk hyse og nordøstarktisk torsk.

Havforskningsinstituttet har en sentral rolle i overvåkningen av disse fiskebestandene.

Årlige forskningstokt måler blant annet gytebestand, rekruttering og totalbestand. Resultater fra tokt og andre kartlegginger legges til grunn for de vurderinger som sendes til Det internasjonale råd for havforskning (ICES), hvor instituttet er Norges representant.

Årlige kvoteråd fra ICES ligger til grunn for de årlige fiskeriforhandlingene mellom Norge og andre parter (EU, Russland, Færøyene og Grønland) hvor de ulike kvotene fastsettes.

Her er oppdaterte kvoteråd for de ulike bestandene.

Det unike ved Lofoten-Vesterålen

• Stabile, uavbrutte havstrømmer blandes godt sammen.
• Smal sokkel, mange opphopningsområder.
• Mye lys om sommeren gir tilnærmet døgnkontinuerlig planteplanktonproduksjon.
• Svært høy biologisk produksjon i alle ledd i næringskjeden.
• Store mengder dyreplankton.
• Høy tetthet av fiskelarver fra noen av verdens største fiskeforekomster i Barentshavet og Norskehavet.
• Stort artsmangfold både i vann og på land.
• Viktige gytefelt og larveproduksjon av nordøstarktisk torsk.
• Det som skjer her har store konsekvenser for økosystemene i Barentshavet og Norskehavet.