Hopp til hovedteksten
Hav sol.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Barentshavet

Barentshavet er er et av sokkelhavene som utgjør kontinentalsokkelen rundt Polhavet.

Barentshavet er et havområde mellom Norge og Russland nord for polarsirkelen; det ligger mellom Svalbard i vest og Novaja Semlja i øst. I nord grenser havområdet mot Nordishavet og i sør mot kysten av Norge og Russland. Norge og Russland utgjør den sørlige og eggakanten mot Polhavet den nordlige grensen.

Barentshavet dekker et område på omtrent 1,4 millioner kvadratkilometer  - det er nesten fire ganger så stort som Norge.

Gjennomsnittlig havdyp er 230 meter. Den største havdybden er 500 meter, størstedelen er grunnere enn 300 meter, men flere banker er bare 100 meter dype.

Navnet stammer fra den nederlandske oppdageren og navigatøren Willem Barents (1555-1597) som oppdaget Bjørnøya og Spitsbergen i 1596 på leting etter nordøstpassasjen til Asia i årene 1594–97. 

Barentshavet er et forholdsvis grunt og svært produktivt havområde, og er karakterisert ved store, årlige variasjoner med hensyn til temperaturforhold og isdekke. Den viktigste årsaken til dette er endringer i mengde og også temperatur for innstrømmende atlanterhavsvann. Her møter kaldt, arktisk vann varmere og saltere atlantisk vann. På grunn av Golfstrømmen holder den sørlige delen av Barentshavet seg isfri året rundt, noe de svært nordlige havnene i Murmansk og Vardø nyter godt av. Golfstrømmen fører óg til et rikt biologisk liv, fra planteplankton og krill til torsk, sel, kval og sjøfugl.

Flere av planktonartene og store fiskebestander som torsk og sild gyter utenfor Barentshavet. Innstrømmingen av egg og larver fra disse artene er helt nødvendig dersom Barentshavet skal opprettholde den biologiske produksjonen.

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap. Havforskningsinstituttet legger stor vekt på samarbeidet med Russland, særlig med forskere fra havforskningsinstituttet i Murmansk (PINRO). Norge og Russland er fortsett ikke blitt enige om territorialgrensene i Barentshavet, og derfor fins det et uregulert område i havet som blir kalt Smuttholet.

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Tokt

Hvert år gjennomføres en rekke tokt for å overvåke og kartlegge

  • miljøtilstanden i havet
  • utviklingstendensene i ulike fiskebestander

Noen av toktene har egne sider og toktdagbøker.

Lofoten/Vesterålen

Lofoten/Vesterålen