Hopp til hovedteksten
Sverdfisk
Foto: Oddgeir Alvheim
Utskriftsvennlig versjon

Sverdfisken svømmer oftere og oftere til Norge

Havforskningsinstituttets tidsserie går tilbake til 1967 og inneholder 33 observasjoner i Norge. Over halvparten er gjort de siste 15 årene. De aller største og sterkeste kan komme seg så langt nord som til Finnmark. Den siste sverdfisken så langt ble funnet i Oslofjorden i november 2017.

Nylig fant en barnehage på tur en sverdfisk på Huk i Oslo. Fisken er på ingen måte den eneste av sin art som har tatt turen til norskekysten. Bare de to siste tiårene er det meldt om 24 sverdfisker her til lands. Sannsynligvis er det høyere havtemperaturer og rikelig med sild, kolmule og makrell som frister den tropiske sverdfisken nordover.

Sverdfiskene som er fanget langs norskekysten, har variert i vekt mellom knapt 20 kilo og opp til over 80 kilo. Havforskningsinstituttets tidsserie går tilbake til 1967 og inneholder 33 observasjoner. Over halvparten er gjort de siste 15 årene. De aller største og sterkeste kan komme seg så langt nord som til Finnmark. Den nordligste rekorden er fra 1998. Da ble det fanget sverdfisk nordvest for Hammerfest. Denne vektklassen betyr at det utelukkende er «ungdommer», cirka tre til fire år gammel sverdfisk, som kommer helt opp til oss. De voksne kan bli flere hundre kilo, men dem ser vi altså aldri på våre kanter.

Sverdfisken liker seg best i tropiske farvann. Forskerne vet ikke sikkert hvorfor stadig flere finner veien til våre kjølige breddegrader, men trolig er forklaringen en kombinasjon av mat og klima. Sverdfisken jakter vanligvis alene eller i mindre grupper og spiser nærmest all fisk den kommer over.  Det gode mattilbudet har trolig lokket sverdfisken til våre kyster, og når temperaturen i tillegg har blitt noe høyere, blir det gjør det i tillegg lettere for den varmekjære arten å oppholde seg her, selv om temperaturen i våre farvann er langt lavere enn det den er vant med.

Selv om tallmaterialet i tidsserien er beskjedent, er forskerne temmelig sikre på at veksten er reell. Det er da viktig med vitenskapelig kartlegging og meldinger fra fiskere og andre som er på sjøen. Sverdfisken er en typisk troféfisk, og det havner så godt som alltid i avisene når noen her hos oss har fått en slik fangst.

Fakta om sverdfisk

Latinsk navn: Xiphias gladius                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Familie: Sverdfiskfamilien; Xiphiidae
Maks størrelse: 5 meter og 450 kilo
Levetid: Minimum 9 år
Leveområde: Hovedsakelig tropiske og varme farvann. Sporadisk på våre kanter, men økende i antall siste år.
Hovedgyteområde: I varme tropiske og subtropiske områder
Gytetidspunkt: Gjennom hele året, men mest om vinteren og våren
Føde: Bunnfisk, dyphavsfisk og pelagisk fisk som sild og makrell
Særtrekk: Overkjeven, "sverdet", kan bli opptil en halv meter og utgjøre en tredjedel av kroppslengden