Hopp til hovedteksten
Sverdfiskhode
Foto: Oddgeir Alvheim
Utskriftsvennlig versjon

Hva brukes sverdet til?

Sverdet er egentlig overkjeven. Det kan bli opptil en halv meter langt, og utgjør en tredjedel av kroppslengden til sverdfisken. Sverdet brukes ikke til å spidde byttedyr som man kanskje skulle tro.

Det skarpe sverdet har en sentral rolle i jakten; men vi kan ikke si med sikkerhet hvordan sverdfisken bruker det. En mulighet, som vi har observert på undervannsfilm, er at sverdfisken svømmer rolig bakfra i ytterkanten av en stim med mindre fisk, og lurer dem til å tro at det blanke grå sverdet er en av naboene. Småfisken har et fintfølende sidelinjeorgan som den bruker til å registrere annen fisk. Sverdfisken manipulerer og isolerer byttet, og leder en eller flere av småfiskene bort fra tryggheten i stimen. Når småfisken oppdager faren er det ofte for sent å svømme tilbake i stimen; sverdfisken sluker byttet i én hurtig bevegelse. 
 
En annen teori, som også kan studeres under vann, er at sverdfisken veiver rundt med sverdet i stimen. Slik kan den skade, svimeslå eller – dersom det blir en fulltreffer – drepe fisken den treffer. 
 

Fakta om sverdfisk

Latinsk navn: Xiphias gladius                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Familie: Sverdfiskfamilien; Xiphiidae
Maks størrelse: 5 meter og 450 kilo
Levetid: Minimum 9 år
Leveområde: Hovedsakelig tropiske og varme farvann. Sporadisk på våre kanter, men økende i antall siste år.
Hovedgyteområde: I varme tropiske og subtropiske områder
Gytetidspunkt: Gjennom hele året, men mest om vinteren og våren
Føde: Bunnfisk, dyphavsfisk og pelagisk fisk som sild og makrell
Særtrekk: Overkjeven, "sverdet", kan bli opptil en halv meter og utgjøre en tredjedel av kroppslengden  

Kontaktpersoner

Leif Nøttestad
992 27 025
Svein Sundby
481 23 621