Hopp til hovedteksten
Rødspette
Foto: Ingunn E. Bakketeig
Utskriftsvennlig versjon

Rødspette

Rødspette er en flyndrefisk som finnes i det østlige Atlanterhavet fra Barentshavet i nord og sørover til Middelhavet og nordvestkysten av Afrika.

Rødspette er oppdelt i en rekke bestander, der nordsjøbestanden er den største. Man finner rødspetten fra fjæra og ned til ca. 200 meter. Den kan bli opptil 1 meter og 7 kilo, men i Nordsjøen er den sjelden over et halvt kilo og 40 cm.

Gytefeltene er i den sentrale og sørlige del av Nordsjøen. De yngste individene er konsentrert i grunne kystfarvann, særlig i den østlige delen. Som vanlig hos flatfisk vokser hunnen mye raskere enn hannen og blir betydelig større. Kjønnsmodningen inntrer vanligvis ved 2–3-årsalder, og senere for hunner enn for hanner.

Voksen rødspette vandrer hvert år mellom gyteområder i den sentrale og sørlige del av Nordsjøen og beiteområder noe lenger nord. Det er påvist at i hvert fall deler av denne vandringen foregår pelagisk.

Larvedriften varierer med vær og vind, og fra det første leveåret fins larvene på grunne sanddyner (0–3 m), mens rødspetten seinere i livet vandrer dypere og migrerer lite. En stor del av den umodne rødspetten i Skagerrak stammer fra gytefeltene i Nordsjøen. Skagerrakbestanden viser større vandring enn den delen som lever i Nordsjøen, og også en del av den voksne bestanden vandrer østover mot nordre Kattegat.

Voksen fisk spiser børstemark, skjell, maneter, krepsdyr, pigghuder og små fisk.

Rødspette er en god matfisk.

Fakta om rødspette

Latinsk navn: Pleuronectes platessa
Familie: Flyndrefamilien (Pleuronectidae)
Andre navn: Flyndre, flatfisk
Maks størrelse: 70 cm og 3,5 kg
Levetid: Over 20 år
Leveområde: Nordsjøen og Skagerrak
Gyteområde: Sentrale og sørlige Nordsjøen
Gytetidspunkt: Januar–februar
Føde: Bunndyr
Særtrekk: Røde flekker, er øyrevendt med hvit blindside
 

Utbredelseskart

Klikk for stort bilde

Status, råd og fiskeri

ICES vurderer bestanden til å vere i god forfatning og berekraftig hausta.


les mer