Hopp til hovedteksten
Lysing
Foto: Øystein Paulsen
Utskriftsvennlig versjon

Lysing

Lysingens utbredelsesområde strekker seg fra Mauritania i Nord-Afrika, nordover til Island og østover til Nord-Norge, og inkluderer Middelhavet og Nordsjøen. Lysing er en bunnfisk som på dagtid oppholder seg på mellom 30 og 600 meters dybde, men den kan også ha en døgnvandringsadferd og svømme opp i vannsøylen om natten for å beite.

Lysing er stort sett en predator på forskjellige fiskearter (sei, makrell, øyepål, sild og kolmule) og krepsdyr (reker og krill). Analyser av mageinnhold har påvist at lysing også spiser lysing, men graden av kannibalisme er avhengig av område og størrelse. Genetiske analyser viser at lysing i Nordsjøen er forskjellig fra fisk nord for 62oN og Skagerrak / Kattegat, og varierer til en viss grad fra lysing vest for Skottland og Biscayabukten.

Mens lysing langs den spanske nordkysten og i Biscayabukten gyter hele året (hovedsakelig fra januar til juni), gyter lysing i Nordsjøen og utenfor Møre og Romsdal mellom juni og oktober. Det siste tiåret er det observert en økning i tettheten av lysing i nordlige Nordsjøen, spesielt i sommer- og høstmånedene. Dette skyldes en forflytting av stor og moden lysing inn i disse områdene, blant annet for å gyte. 

Det er vanskelig å bestemme alderen på lysing, blant annet på grunn av falske årssoner og utydelig otolittkjerne, og merkeforsøk med gjenfangster har påvist at lysing vokser mye raskere enn tidligere antatt.

Med sitt hvite og faste kjøtt er lysing en ettertraktet matfisk, spesielt i Europa, der Spania har den største markedsandelen foran Portugal, Frankrike og Italia.

 

Fakta om lysing

LysingMerluccius merluccius – Hake
Andre navn: Svartkjeft eller kolkjeft
Familie: Merlucciidae (lysingfamilien)
Maks størrelse: 140 cm
Levetid: 12 år
Gyteområde: Vest for England og Frankrike langs 200 m dybdekote, på sokkelen vest for Irland, i norske fjorder langs sør- og vestkysten og nordlige delen av Nordsjøen
Føde: Fisk, reke og krill

Utbredelseskart

Klikk for stort bilde

Status, råd og fiskeri

Lysing i Nordsjøen og Skagerrak/Kattegat er forvaltet som del av den ”nordlige” lysingbestanden, som dekker områdene fra nord for Biscayabukten, vest for Irland og hele Nordsjøen (sør for 62°nord). Lysing langs norskekysten nord for 62° er ikke del av dette forvaltningsområdet.


les mer