Hopp til hovedteksten
Lyr
Utskriftsvennlig versjon

Lyr

Utbredelsen av lyr strekker seg fra Portugals vestkyst nordover rundt De britiske øyer og østover til Nord-Norge og Nordsjøen / Skagerrak. Genetiske analyser antyder at det er lite genetisk variasjon mellom lyr fra forskjellige områder i det nordøstlige Atlanterhavet. 

Lyr anses som en bentopelagisk fisk som foretrekker kystnære habitater i 40-100 meters dybde med steinete havbunn. Den er en vanlig art i turist- og fritidsfisket.

Lyr er predator på forskjellige pelagiske fiskearter og mesopelagisk nekton (laksesild, reker og krill). I norske farvann og i Nordsjøen gyter lyr i perioden mars-april.

 

Fakta om Lyr

Latinske navn: Pollachius pollachius
Familie: Gadidae (torskefamilien)
Maks størrelse: 130 cm og 10 kg
Levetid: 13 år
Leveområde: Nordøst i Atlanterhavet, rundt De britiske øyer og langs norskekysten. Gyteområde: Nordsjøen, Skagerrak og langs norskekysten
Gytetidspunkt: Mars/april
Føde: Mesopelagisk fisk og krepsdyr
Særtrekk: Ligner sei, men har underbitt og en mørk sidelinje som buer nedover

Utbredelseskart

Klikk for stort bilde

Status, råd og fiskeri

Det internasjonale råd for havforskning (ICES) gir råd på lyr i Nordsjøen basert på kriterier for en ”datafattig” bestand, det vil si at det ikke finnes datagrunnlag som kan brukes til å estimere størrelsen på bestanden. Fangstkvoter er dermed basert på trenden av de siste tre års totale fangst. 


les mer