Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Status, råd og fiskeri

En ny bestandsmodell er tatt i bruk for å beregne størrelsen på blåkveitebestanden. Den viser at dagens fangsttrykk vil redusere bestanden noe, men ikke under føre-var-nivå de nærmeste årene. Det internasjonale havforskningsrådet ICES anbefaler at fangstene ikke skal overskride 19 800 tonn i hvert av årene 2016 og 2017.
 
Bestanden gikk dramatisk ned i 1970-årene, og kvotereguleringer ble innført i 1977. I 1978 var den norske kvoten 40 000 tonn blåkveite, mens den i 1980 var 14 000 tonn. I 1992 ble fiske etter blåkveite forbudt, med unntak av forskningsfiske og et begrenset norsk kystfiske. Den fangstbare mengden blåkveite, definert som fisk som er 45 cm eller lengre, har siden steget jevnt. Det tyder på at fangstraten, som har vært relativt stabil siden 1992, ikke har vært for høy. Blåkveitas videre bestandsutvikling avhenger også av rekrutteringen, og den er variabel, med topper i enkelte år. En god årsklasse vil ha stor effekt på blåkveitas bestandsutvikling. Siste registrerte gode årsklasse er fra 2010. 

Fiskeri:

Fisket er regulert ved hjelp av totalkvote, fartøykvoter, bifangstbestemmelser og minstemål. Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon kom til enighet om en fordelingsnøkkel for blåkveite fra og med 2010 som innebærer at Norge har en andel på 51 %, Russland 45 % og 4 % avsettes til tredjeland for fiske i fiskevernsonen ved Svalbard. Partene har fastsatt en totalkvote på 24 000 tonn for 2017, med norsk andel av kvoten på 12 225 tonn. Total internasjonal fangst i 2015 var 25 250 tonn. Av dette utgjorde norsk fangst 10 800 tonn og russisk fangst 12 950 tonn. I 2015 ble om lag 63 % av totalfangsten tatt med bunntrål, 27 % med line og 12 % med garn eller andre redskaper.

Nøkkeltall:

KVOTERÅD 2017: Mindre enn 19 800 tonn
KVOTE 2016: Total: 24 000 tonn, norsk 12 225 tonn
FANGST 2015: Total: 25 250 tonn, norsk: 10 800 tonn
NORSK FANGSTVERDI 2015: 500 millioner kroner
(kilde: www.fiskeridir.no)

Utbredelseskart

Klikk for stort bilde

Merket blåkveite

Har du funnet en merket blåkveite?
Klikk her les hva du må gjøre. Kanskje får du finnerlønn?

Merket blåkveite