Hopp til hovedteksten

Fakta om brugde

Latinsk navn: Cetorhinus maximus
Andre navn: Basking shark
Familie: Cetorhinidae
Maks størrelse: Over 13 meter
Vekt: Opptil 19 tonn
Levetid: Ukjent, kanskje 50 år
Leveområde: I tempererte områder på både nordlig og sørlig halvkule
Gyting: Ungene fødes levende året rundt, men trolig med en topp om vinteren
Føde: Plankton
Særtrekk: Har en sterkt forstørret munn og konisk snute. Er gråbrun i fargen med marmorert hud.