Hopp til hovedteksten
Akkar
Akkar (Todarodes sagittatus) fotografert under vann.
Foto: Dykkesiden.no
Utskriftsvennlig versjon

Akkar

Akkar er en torpedoformet stimsvømmende tiarmet blekksprut, som i store deler av verden blir brukt til mat. Det er den vanligste blekksprutarten langs norskekysten. I perioden fram til 1985 ble det fanget opp mot 18 000 tonn akkar per år, mens de siste 30 årene har det vært et veldig begrenset fiskeri etter akkar i Norge.

Akkar er en torpedoformet stimsvømmende tiarmet blekksprut, som i store deler av verden blir brukt til mat. Det er den vanligste blekksprutarten langs norskekysten. Den største akkaren som er fanget i norske farvann hadde en kappelengde på 59 cm og veide 5,3 kg. Akkaren kan bli i overkant av ett år gammel, og den har en veldig hurtig vekst på om lag 1,8 mm per dag. Akkaren lever i store flokker og beiter på mesopelagiske fiskearter i tillegg til krill, reker og andre arter av blekksprut. Spermhval, grindhval, nebbhval i tillegg til grønlandssel og havert er kjente predatorer på akkar. Det er også kjent av makrellstørje jakter på akkar når den er tilgjengelig. Akkaren er en notorisk predator som ikke nøler lenge før den angriper aktuelle byttedyr.

Tradisjonelt har akkar blitt brukt som agn eller dyrefor, men i senere år har en økende andel internasjonalt gått til konsum. Statistikk på akkarfiskeriet i Norge eksisterer fra 1949. I perioden fram til 1985 ble det fanget opp mot 18 000 tonn akkar per år, mens det nå de siste 30 årene har utviklet seg til et veldig begrenset fiskeri. Det observeres hvert år en del akkar under dykking, og den fanges blant annet i garnfiske og fritidsfiske med stang og snøre både i fjorder og langs norskekysten. Fra juni og utover finnes akkar, dominert av umodne individer, langs norskekysten og kan vanligvis påtreffes til desember. Vi har lite informasjon og data om hvor stor akkarbestanden kan være i norske farvann. Vandringen og utbredelsen er høyst variabel og fremdeles ganske ukjent hos akkar.

Fakta om akkar

Latinsk navn: Todarodes sagittatus (Lamarck, 1798)
Norsk navn: Akkar
Engelsk navn: European flying squid
Utbredelse: Østlig Atlanterhav fra om lag 40°W og fra 13°S og nordover til arktiske havområder, inkludert Middelhavet. Den er karakterisert som en atlantisk temperert art, og finnes både langs kysten og i åpne vannmasser, fra overflaten og ned til om lag 4000 m dyp.
Størrelse: 20-60 cm (kappelengde) hos voksne individer. Største individ fanget i Norge var 59 cm og veide 5,3 kg.
Levealder: I overkant av 1 år.
Gyting: Kjønnsmoden ved ca. 20 cm kappelengde. Gyter hele året.

Kontaktpersoner

Leif Nøttestad
992 27 025