Hopp til hovedteksten
Gracilaria vermiculophylla
Gracilaria vermiculophylla.
Foto: Rudolf Svensen
Utskriftsvennlig versjon

Gracilaria vermiculophylla

Gracilaria vermiculophylla er naturlig utbredt langs kysten av Japan, Korea, Kina, Vietnam og sørlige deler av den russiske stillehavskysten. Den ble første gang sikkert påvist på en rekke lokaliteter langs kysten av Vest-Europa i 2005, men den har sannsynligvis blitt introdusert til Europa langt tidligere (1990-tallet). Arten er nå vidt spredt både langs de europeiske kyster, i USA, Canada og Mexico. Arten er vanlig på mange steder i Danmark, på den svenske vestkysten og i Kielbukta. Den ble første gang registrert i Norge i august 2012 på Nøtterøy og Tjøme i Vestfold.

Gracilaria vermiculophylla er vanligvis 30-50 cm lang, men kan bli opptil en meter lang. Algen er tett forgreinet med 2-5 mm tykke greiner. Fargen er vanligvis rødbrun, men går ofte over i gulbrun til gulgrønn avhengig av lysforholdene. Konsistensen er karakteristisk bruskaktig og elastisk. Arten kan være svært vanskelig å skille fra den nærstående arten Gracilaria gracilis, men denne er vanligvis mindre og har en mer rødlig farge. Mistenkelige funn bør tas vare på (presses) slik at nødvendige DNA-prøver kan tas.

Danner matter

Algen vokser på grunt vann, og danner ofte store sammenhengende matter siden mange individer vikler seg sammen. Slik ligger den på bunnen av mudder og fin sand, ofte sammen med ålegress og tarmgrønske. Algen har en effektiv vegetativ spredning, hvor fragmenter på < 1 cm raskt vokser opp til nye planter, som kan overleve flere måneder i totalt mørke. Forsøk har vist at algen vokser ved temperaturer mellom 10 – 25 °C og ved saltholdigheter mellom 2 – 30 promille. Den har også høye toleransegrenser for andre stressfaktorer som sedimentering, uttørking og beiting.

G. vermiculophylla har spredt seg svært raskt til mange områder i Europa det siste tiåret og kan ofte opptre i svært tette populasjoner i gruntvannsområder. I Norge ble arten ble første gang funnet i Vestfold i 2012 i små mengder. Sommeren 2015 ble den registrert i Kristiansandsområdet og oppover kysten av Telemark og på noen lokaliteter i Østfold. Høsten 2017 ble det registrert tette bestander i Skjebergkilen og Horneskilen i Østfold. Arten ble også registrert ved Sponvika helt på svenskegrensa. Arten har trolig vært i Norge flere år før den ble registrert og flekkvis utbredelse med stor tetthet i populære småbåthavner kan tyde på at den spres fra havn til havn med småbåter eller fiskeutstyr. Det er vanskelig å forutsi hvilke økologiske effekter etableringen av arten vil få i Norge. Dette er en hurtigvoksende art med vide toleransegrenser, som med tiden vil kunne dominere og utkonkurrere lokale arter. Det er påvist negative effekter av arten i ålegressenger, der tette algematter reduserer både vekst og overlevelse hos ålegresset

Spredning

Arten spres naturlig ved hjelp av sporer eller små fragmenter av algen, men den raske spredningen over større strekninger har vært med menneskelig hjelp. Arter som spres ved hjelp av slike vegetative fragment kan effektivt spres til nye områder med ballastvann. G. vermiculophylla vokser ofte på østersskall og kan spre seg med disse når østers flyttes mellom dyrkningsområder. Arten kan også spre seg lokalt med fiske- og fritidsbåter ved at greiner blir viklet rundt propellen eller sitter fast i utstyr som garn og teiner.

G. v

Typisk voksested for G. vermiculophylla, grunne bløtbunnsområder med lite bølger.

Foto: Rudolf Svensen

Fakta om G. vermiculophylla

Latinsk navn: Gracilaria vermiculophylla
Norsk navn: Har ikke norsk navn
Familie: Gracilariaceae
Maks størrelse: 100 cm
Levetid: Flerårig
Opprinnelse: Nordvestlige Stillehav
Utbredelse: Har spredt seg til den europeiske kysten og Nord-Afrika, til begge sider av den Nord-Amerikanske kysten og vestkysten av Canada og Mexico.
Spredningsevne: Høy
Leveområde: Bølgebeskyttede grunne bukter, laguner, grunne brakkvannsområder og havneområder.
Særtrekk: Kraftig rødalge som vanligvis er 30-50 cm lang og som ofte ligger løst på bunnen, men kan også feste seg på småsteiner og skjell.

Kart

Utbredelsen av Gracilaria vermiculophylla på kysten av Sør-Norge. Kart fra Artsdatabanken