Hopp til hovedteksten
Sei

Turistfiske i Norge

Hei! Jeg lurer på om det er kontroll på hvor mye fisk som blir fanget av såkalte turistfiskere hvert år. Har feks folk som driver med båtutleie registreringsplikt for det kundene fanger?Mvh

Svar: Per i dag er det ikke obligatorisk fangstrapportering, men Fiskeri- og Kystdepartementet har i melding til stortinget (Meld. St. 22) (2012–2013) lagt til rette for å innføre registreringsordninger for turistfiskebedrifter, utleiebåter og fangst fra turistfiske.

Havforskningsinstituttet har gjennom en egen undersøkelse i 2009 kartlagt fangstene gjort av turistfiskere som bor i organiserte turistfiskeanlegg, og anslaget var at totalt rundt 3300 tonn fisk ble landet av turistfiskere i 2009. Cirka halvparten av dette kvantumet var torsk (fullstendig rapport finnes her www.imr.no/turistfiske). I 2010 og 2011 gjennomførte Havforskningsinstituttet en tilleggsundersøkelse og anslo at fiskerturister slipper ut mer enn 60 prosent av fangsten av enkelte arter, noe som tilsvarer rundt 1 000 000 torsk per år bare nord for 62°. Havforskningsinstituttet driver nå forskning for å kartlegge mulige skader på fisk, og overlevelsen av fisk som slippes ut som en følge av fang-og-slipp praksis, og utvikler retningslinjer for riktig fiskebehandling.  En dr. grads student (Keno Ferter) ved Universitetet i Bergen er tilknyttet dette prosjektet. Han har for tiden forskningsopphold i Tasmania  for å lære mer om metoder for å kvantifisere dødelighet av fisk ifm fang-og-slipp praksis.

Jon Helge Vølstad
Leder, Forskningsgruppe Fiskeridynamikk