Hopp til hovedteksten

Turistfiske

Hei!Jeg driver et nystartet firma med fokus på sikkerhet for de mange turistfiskerene som kommer til Norge hvert år.Med tiden vurderer jeg å starte en nettside med "alt for turistfiskeren". I tillegg til praktiske opplysninger og lenker så er planen min å holde hovedfokus på bærekraftig havbruk og økologi. Tror du dette er et nettsted som vil ha livets rett? Forstår det slik at Norske myndigheter i tiden fremover vil øke kontrollen med turistfiske, bla gjennom fangstrapportering.

Svar:  Per i dag er det ikke obligatorisk fangstrapportering, men Fiskeri- og Kystdepartementet har i melding til stortinget (Meld. St. 22) (2012–2013) lagt til rette for å innføre registreringsordninger for turistfiskebedrifter, utleiebåter og fangst fra turistfiske.

Havforskningsinstituttet har gjennom en egen undersøkelse i 2009 kartlagt fangstene gjort av turistfiskere som bor i organiserte turistfiskeanlegg, og anslaget var at totalt rundt 3300 tonn fisk ble landet av turistfiskere i 2009. Cirka halvparten av dette kvantumet var torsk (fullstendig rapport finnes her www.imr.no/turistfiske). I 2010 og 2011 gjennomførte Havforskningsinstituttet en tilleggsundersøkelse og anslo at fiskerturister slipper ut mer enn 60 prosent av fangsten av enkelte arter, noe som tilsvarer rundt 1 000 000 torsk per år bare nord for 62°. Havforskningsinstituttet driver nå forskning for å kartlegge mulige skader på fisk, og overlevelsen av fisk som slippes ut som en følge av fang-og-slipp praksis, og utvikler retningslinjer for riktig fiskebehandling.  For å sikre en bærekraftig utvikling av turistfisket er det viktig at fiskerne blir informert om fiskeregler og riktig fiskebehandling så godt som mulig. Derfor kan en nettside med ”alt for turistfiskeren” være veldig nyttig.

Keno Ferter