Hopp til hovedteksten

Sette ut krabbe i Indre Oslofjord. Er dette forsvarlig?

Som aktiv fritidsdykker i Indre Oslofjord har det slått meg at det omtrent ikke finnes Taskekrabbe i fjorden. Bestanden av Drøbakskråkeboller er temmelig stor, mens det er svært lite sukkertare. Jeg har forstått at krabbe er en av kråkebollenes få fiender, og jeg er inne på tanken om å sette ut krabbe tatt lenger ute i fjorden på et av dykkeområdene jeg kjenner godt, for å over tid kunne studere effekten. Da blir det viktige spørsmålet: kan dette utgjøre noen form for risiko? Jeg vil jo tro at det først å fremst er utsetting av arter fra andre deler av verden at dette er skadelig, men ønsker å være på den trygge siden... :-)

Svar: Flytting av organismer er i utgangspunktet regulert. Jeg ville ha kontaktet Fiskeridirektoratet og Mattilsynet, som begge er instanser som vurderer slike forespørsler.

Innen en begrenset region er det neppe problemer å flytte krabber som i seg selv er svært mobile. Problemet er at de derfor også kan velge å gå videre om de ikke trives der de slippes. Er det miljø og bunnforhold som har endret seg og ført til at krabbene har forsvunnet så vil det ikke nytte å flytte dem tilbake med makt. Om det skal monne, vil det også være behov for en betydelig mengde som flyttes. Det er uansett behov for tillatelse.

Forsker Gro van der Meeren

Fakta om taskekrabbe

Latinsk namn: Cancer pagurus
Andre norske namn: Krabbe, raudkrabbe, paltosk, høvring, skryda
Orden: Tifotkreps (Decapoda)
Underorden: Krabber (Brachyura)
Familie: Cancridae
Storleik: Ca. 26 cm skalbredde, ca. 2,5 kg
Levealder: Truleg 20 år
Utbreiing: Kystfarvatn frå Nord-Afrika, Middelhavet, Svartehavet til Finnmark. Dei viktigaste områda i Europa er rundt Storbritannia og Irland.
Gytetidspunkt/-område: Gyter seinhaustes i heile området
Føde: Det meste av botndyr
 

Taskekrabbe