Hopp til hovedteksten

Saltinnhold i sjøvatten

Eg skal måle saliniteten i Skåneviksfjorden. Kva er normalt saltinnhold på 1meters djup. 5 m djup og 15m? Må ein ta opp sjøvatten frå 5 og 15 m djup til overflata for å få ei korekt måling av saltinnhadet? Då min måler måler barometertrykket på overflata. Måleren er ein YSI 2030.

Svar: Saltholdigheten i det øverste laget i fjorden varierer veldig mye og resultatet vil avhenge av hvilken tid på året du måler. I tillegg kommer det an på været de siste dagene før selve målingen, spesielt vind og nedbør. Det er ikke nødvendig å ta opp sjøvannet til overflaten for å måle saltholdigheten. Havforskningsinstituttet er regelmessig ute og måler saltholdighet og temperatur i Hardangerfjorden, og her finner du en tabell med noen målinger fordelt på alle årstider fra 2011 og 2012.

Dyp

5/9-11

5/10-11

2/11-11

2/2-12

22/3-12

23/4-12

9/5-12

15/8-12

18/9-12

1m

26,60

24,72

28,30

29,15

22,67

29,43

29,10

21,90

19,78

5m

29,07

27,75

29,11

30,52

30,58

30,97

30,73

26,97

25,40

15m

30,01

29,59

32,09

33,11

32,90

34,22

32,38

31,57

30,34

Forsker Mari S. Myksvoll