Hopp til hovedteksten

øyer

Finnes der fisk som har 3 øyne?

Svar: Nei, det finnes ikke fisk som har tre øyne, men det finnes noe som heter ”four-eyed fish” (fire-øyet fisk). Den forekommer i Sør-Amerika hvor den lever i fersk- og brakkvann ved vannoverflaten. Også de har egentlig bare to øyne som sitter på toppen av hodet, men hvert øye har to pupiller. Den øvre delen av øyet er over vannet og den nedre delen under vannet. De to halvdelene er delt av et bånd av vev og øvre del er tilpasset for syn i luft mens den nedre delen er tilpasset for syn i vann. De kan altså se skarpt samtidig over og under vann.

For noen år siden ble det kjent at noen dyphavsfisk faktisk har fire øyne. Hovedøyet har en lense (som andre fisk og virveldyr) og er rettet oppover og ”sideøye” er rettet nedover og har ikke noe lense men er utstyrt med reflekterende krystaller. Fisken kan dermed se både hva som er over og hva som er under han.

Det er godt mulig at vi finner flere fiskearter som har flere enn to øyne, eller andre rare tilpasninger – spesielt i dyphavet er det mye som ikke er utforsket ennå. Tre øyne er imidlertid veldig usannsynlig (det blir heller et multiplum av 2) og de finner vi derfor bare i sendingen ”The Simpsons” :)

Forsker Rupert M. Wienerroither