Hopp til hovedteksten

Ormer innkapslet i slimposer

Under slukfiske i saltvann fra land fikk jeg opp en manetlignende skapning som i stedet viste seg å bestå av mange sammenknyttede, slimaktige og avlange poser med brune ormer inni. Hva kan dette være? Tok noen bilder med mobilen som jeg kan sende dere.

Svar: Dette er en art med mange navn: sekkedyr, kappedyr, pungdyr i tillegg til tunikat, en fornorskning av den latinske benevnelse Tunicata. De ser litt slappe ut på land siden dette er dyr helt uten skjelett og kan enkelte år vokse i store tettheter på ankertau og brygger.

Det er mange arter i Norge, både enslige og noen som vokser sammen som en fellesorganisme. Arten på bildene er den arten som blir størst i norske farvann. den har fagnavnet Ciona intestinalis og er veldig vanlig. Derfor har den også mange navn. Det offisielle navnet er grønnsekkdyr, men noen kaller den gulsjøpung eller tarmsjøpung. Den har enslig vekst men trives i flokk, for alle liker de samme forholdene, god vannutskiftning av strøm eller bølger og et fast underlag, gjerne tau, å sitte fast på. De tåler store svingninger i saltinnholdet i vannet rundt seg og trives derfor godt langs stranda i rett under lavvannsmerket.  De lever stort sett bare ett år.

Til tross for formen, en slapp pølse med to åpninger i toppen og et nett i stedet for tarm, så er det ingen sjøpølse. Disse er faktisk nærmere ryggradsdyrene. I den korte tiden de er svømmende larver har de faktisk en sentralnerve som tilsvarer en ryggradsstreng. Men det går fort over og når de slår seg ned for å vokse opp er den strengen tilbakedannet. De filtrerer vann gjennom de to åpningene og i tillegg til å fange mikroskopiske dyr i vannmassen, fanger de også opp alle slags partikler gjennom filteret inne i kroppshulen. Disse på bildet filtrerte nok minst 2 liter vann i timen. Filterdyr er viktige for å rense vann.

Forsker Gro van der Meeren

Temasider