Hopp til hovedteksten

oppbevaring blåskell

I MANGE BUTIKKER LIGGER BLÅSKJELL I KJØLEDISK MED TETT PLAST RUNDT. DE ER JO LEVENDE, OVERLEVER DE MED DEN TYKKE PLASTEN RUNDT ?

Svar: Blåskjell som er ute av vannet tar opp lite oksygen fra luften og baserer seg på såkalt anaerob metabolisme, omtrent som når vi løper så hardt at vi får melkesyre i lårene. Så lenge de tette pakkene, såkalte MAP-pakker, holdes kaldt, vil de overleve minst like lenge som de tradisjonelle «nøtteposene». Fordelen med tette pakker er at det ikke lekker ut vann når du skal bære dem med deg hjem.

Forsker Arne Duinker, NIFES

Fakta om blåskjell

Latinsk navn: Mytilus edulis
Familie: Mytilidae
Levetid: 20 år eller mer
Størrelse: Opp til 10 cm lengde
Leveområde: Lever hovedsakelig i tidevannsonen festet til stein eller annet fast underlag med sterke, elastiske byssustråder. Blåskjell er utbredt i hele nordlige Atlanterhavet, langs hele norskekysten
Gytetid: Gyter hovedsakelig i sommerhalvåret
Føde: Planteplankton, dyreplankton, bakterier, andre mikroorganismer og dødt organisk materiale

Blåskjell

Temasider