Hopp til hovedteksten

Spør ein forskar

Har du spørsmål om livet i havet? Send spørsmålet ditt til oss, så vil forskarane våre forsøke å gi deg svar.

Fisk

Gytetid sild

Hei, kjøpte fersk sild i går i Bergen. Med rogn, viste det seg. Men er det ikke på våren silden gyter?

Les svaret

Knöl på steinbit

Fångade en steinbit i Saltstraummen som vägde 9 kilo,den hade knutnävstor gulvit knöl mitt på kroppen mellan revben och skinn.Såg ut som att köttet blivit gulvitt.Fisken var annars i god kondition.Vill gärna veta vad det var,jag skar bort det gulvita och behöll det andra köttet.Kan jag äta av fisken?

Les svaret

Katadromi hos ål

Har alle artene innen ålefamilien (Anguillidae) like høy toleranse for lufteksponering som den europeiske ålen? Er dette trekket en tilpasning til det katadrome migrasjonsmønsteret, siden muligheten for terrestriske utflukter gir bedre evne til å kolonisere ferskvannshabitater, eller er det i stedet en preadaptasjon som tilfeldigvis passer sammen med katadromi?

Les svaret

øyer

Finnes der fisk som har 3 øyne?

Les svaret

Artsbestemmelse sil (tobis)

Hei! I midten av juli var jeg en tur i Tromsø. Der var det store stimer av sei (og muligens også noen lyr - hvordan er forekomst av lyr i Tromsø?) som jaget på sil (størrelse 10-15 cm) langs kaia. Jeg lurer på om byttet sannsynligvis var småsil, eller om det kan ha vært annen art sil? Vil silene kunne forekomme i blandingsstim eller er de som regel ganske homogene? Jeg ser begrepet tobis brukes på forskjellige måter som ikke er helt konsistente; av og til kun som synonym til småsil og av og til som fellesbetegnelse på all sil. Hva er den korrekte definisjonene på begrepet tobis? Vil småstimer med sil kunne påtreffes i strandsonen relativt stasjonære (holde seg innenfor et par kvadratmeter), eller vil de naturlige bevege seg over litt større områder og i de frie vannmassene.

Les svaret

Blir haier tørste?

Kan haier bli tørste?

Les svaret

Hvordan skiller torsk og skrei mellom hverandre?

 Som kjent er det genetiske forskjeller mellom kysttorsk og skrei. Dette må da skyldes at det ikke foregår en utbredt blanding av gener mellom de to bestandene på gytefeltet. Dermed lurer jeg på om dere vet hvordan en skrei og en kysttorsk skiller mellom hverandre på gytefeltet ?

Les svaret

Forsvinner annen fisk når sild og makrell kommer?

Som mange andre vestlendinger har jeg anledning å fiske i sjøen. Noen ganger er er det veldig dårlig med fangst. Erfaringen min, og andres utsagn, heller i den retningen at når makrellen eller silden kommer forsvinner annen fisk. Er dette tilfelle eller bare en påstand ved manglende fiskelykke?

Les svaret

Spørsmål om ørret

1) Når det saltes så mye på hovedveiene og noe av dette saltet havner i de små bekkene langs veien, vil dette gi konsekvenser for ørret/sjøørretegg? Eller er det så lite at dette ikke vil gi noe følger for fisken?

2) Har lest litt om sjøørreten i bøker og kom over noe gøy. Stemmer det at sjøørret er egentlig en vanlig ørret? Bare at den svømmer ut i sjøen og smoltifiserer seg og blir til sjøørret?

3) Forskjellen på sjøørretsmolt og laksesmolt -  er det slik at ørreten har mange prikker på undersiden av midtlinjen og laksen ikke har eller er det noe forkjell der som smolt?

4) Vet dere om noen tips til å få opp sjøørret bestanden i bekkene? Eventuelt noen gode linker som det går an og lese seg til, eventuelt legge ut gytegrus og andre diverse ting som gjør at bestanden vil bli bedre?

Les svaret

Laks og gener

Det er mye støy rundt oppdrettslaks og rømminger med den fare den representerer for Villaksen. Av flere av disse truslene er jeg spesielt interessert i genforurensning av villaksgener om/når de rømte oppdretterne kommer i elva. Forstår det er et politisk vedtatt mål at dette ikke skal skje. Jeg får ikke tak i hva konkret som er det negative med dette? Oppdretterne representerer ikke mer en 10 generasjoner med utvikling siden de startet på 70-tallet.

Ser en på det biologiske er det vel enkelte positive faktorer å spore som økt disposisjon for vekst og kanskje ulike former for økt resistens mot sykdommer, og kanskje også lakselus? Uansett er det vel også slik at naturen selv vil kjapt selektere ut eventuelle uønskete egenskaper om disse skulle bli overført til villaksen?

Les svaret