Hopp til hovedteksten

Spør ein forskar

Har du spørsmål om livet i havet? Send spørsmålet ditt til oss, så vil forskarane våre forsøke å gi deg svar.

Oppdrett

Fiskeri og akvakultur

Hva er de største forskjellene på fiskeri og akvakultur når det kommer til innvirkning og effekt på det marine økosystemet. Finnes det en link mellom disse to sektorene, hvis man tenker på økosysteminnvirkningen?

Les svaret

Økning av marint råstoff

I fremtiden vil vi sannsynligvis øke produsjonen av oppdrettsfisk, men hvordan skal vi klare dette med tanke på marint fôr? Skal vi konsentere oss mer om vegetablisk fôr, eller vil vi forske mer på produksjon av f.eks. mikroalger?

Les svaret